İletişim Fakültesi Kalite Komisyonu

Öğretim Üyesinin Adı Soyadı
♦ Prof. Dr. Ergün YOLCU (Dekan Yardımcısı)
♦ Yrd. Doç. Dr. Ümit SARI (Dekan Yardımcısı)
Dahili E-Posta
İletişim Fakültesi Kalite Temsilcisi
♦ Yrd. Doç. Dr. Özlem ARDA 12705 ozlemarda@İstanbul.edu.tr 
♦ Yrd. Doç. Dr. Süleyman TÜRKOĞLU 12716 turkoglus@İstanbul.edu.tr
 

İletişim Fakültesi Dokümantasyon Sorumlusu

♦ Araş. Gör. Dr. Gizem PARLAYANDEMİR 10243 gizem.parlayandemirİstanbul.edu.tr
♦ Saniye SEZGİN 12713 ssd@İstanbul.edu.tr
 

İletişim Fakültesi İç Tetkikçi

♦ Öğr. Gör. Canan TOPÇU canantopcu@hotmail.com
♦ Fakülte Sekreteri Selim EKER 12607 eker.s@İstanbul.edu.tr
♦ İlksen ACARER SÜNNETÇİ 12617 acarer@stanbul.edu.tr
10/02/2017
405 defa okundu


İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt/İstanbul

Tel: +90 (212) 440 00 00 (12604-DEKANLIK) | Mail: iletisim_dekan@istanbul.edu.tr