Adaylar İçin Önerilen Okumalar -GZT-

Gazetecilik Bölümü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımıza
Başvurmak İsteyenler İçin Önerilen Okumalar (Mayıs-2017)

 

A.Raşit Kaya, İktidar Yumağı: Medya- Sermaye- Devlet, İmge Kitabevi

Ahmet Çiğdem, Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, İletişim Yayınları

Ahmet Çiğdem, Aydınlanma Düşüncesi, İletişim Yayınları

Ahmet Çiğdem, Toplum: Kavram ve Gerçeklik, İletişim Yayınları

Ahmet Özer,11 Eylül, ABD, Türkiye ve Küreselleşme, Peri Yayınları

Ahmet Talimciler, Sporun Sosyolojisi Sosyolojinin Sporu, Bağlam Yayınları

Ahmet Talimciler, Türkiye’de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi, Bağlam Yayınları

Aldous Huxley, Cesur Yeni Dünya İthaki Yayınları

Ali Akay, Birleşmeyen Sentez,  Yapı Kredi Yayınları

Ali Gevgili, Yükseliş ve Düşüş, Bağlam Yayınları.

Alpay Kabacalı, Türk Basınında Demokrasi, Kültür Bakanlığı

Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Alfa Yayınları

Anthony Giddens, Moderliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları

Arif Dirlik, Postkolonyal Aura, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

Armand Mattelart, Gezegensel Ütopya Tarihi, Ayrıntı Yayınları

Armand Mattelart, Gözetimin Küreselleşmesi, Kalkedon Yayıncılık

Armand Mettelart, İletişimin Dünyasallaşması, İletişim Yayınları

Asa Brigs, Peter Burge, Medyanın Toplumsal Tarihi, İzdüşüm Yayınları

Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayını

Bob Franklin, Gazetecilik Çalışmalarında Anahtar Kavramlar, Altınbilek Yayınları

Beybin Kejanlıoğlu, Frankfurt Okulu’nun Eleştirel Bir Uğrağı: İletişim ve Medya, Bilim Ve Sanat Yayınları

Beybin Kejanlıoğlu, Türkiye’de Medyanın Dönüşümü, İmge Kitabevi Christian Fuchs, Sosyal Medya Eleştirel bir Giriş, NotaBene Yayınları

David Swartz, Kültür ve İktidar & Pierre Bourdieu’nün Sosyolojisi, İletişim Yayınları

Dennis McQuail ve Steve Windahl, Kitle İletişim Modelleri, İmge Kitabevi

Douglas Kellner, Medya Gösterisi, Açılım Kitap

Edward Said, Haberlerin Ağında İslam, Babil Yayınları

Edward Said, Kış Ruhu, Metis Yayınları

Edward Said, Entelektüel: Sürgün Marjinal Yabancı, Ayrıntı Yayınları Edward Said, Kültür ve Direniş, Agora Kitaplığı

Edward Said, Kültür ve Emperyalizm, Hil Yayınları

Edward Said, Şarkiyatçılık, Metis Yayınları

Edward Said, Yersiz Yurtsuz, İletişim Yayınları

Elda Abrevaya, Aynadan Ötekine, Bağlam Yayınları

Elias Canetti, Kitle ve iktidar, Ayrıntı Yayınları

Elias Canetti, Körleşme, Payel Yayınları

Eric Maigret, Medya ve İletişim Sosyolojisi,  İletişim Yayınları

Erich Fromm, Özgürlükten Kaçış (e-kitap olarak var)

Erich Fromm, Sahip Olmak ya da Olmak, Say Yayınevi

Ernesto Laclau, İdeoloji ve Politika – Belge Yayınları

Ernesto Laclau, Slavoj Zizek, Judith Butler Olumsallık, Hegemonya, Evrensellik, Hil Yayınları

Erol Mutlu, Kitle İletişim Kuramları, Ütopya Yayınevi

Filiz Aydoğan, Yeni Medya Kuramları, Der Yayınları

Franz Kafka, Dava,  Cem Yayınevi

Franz Kafka, Dönüşüm,  Can Yayınları

Frédéric Barbier, Catherine Bertho Lavenir, (Diderot’dan İnternete) Medya Tarihi, Okyanus Yayınları

Frederic Vasseur, Geleceğin Medyaları,  İletişim Yayınları

Fredric Jameson,  Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı,  Nirengi Kitap

G.Debord, Gösteri Topumu, Ayrıntı Yayınları

Gencay Şaylan,  Postmodernizm,  İmge Kitabevi Yayınları

Georg Lukacs, Aklın Yıkımı (2 kitap), Payel Yayınevi

George Orwell, Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Can Yayınları

George Orwell, Hayvan Çiftliği , Can Yayınları

George Ritzer, Küresel Dünya, Ayrıntı Yayınları

George Soros, Açık Toplum / Küresel Kapitalizmde Reform, Truva Yayınları

Gustave Le Bon,  Kitleler Psikolojisi, Alter Yayıncılık

Gustave Le Bon, Devrimin Psikolojisi & Kitle Zihni Üzerine Tarihin Gözden Geçirilmesi

Güliz Uluç, Küreselleşen Medya, İktidar ve Mücadele Alanı, Anahtar Kitaplar

Güliz Uluç, Medya ve Oryantalizm, Anahtar Kitaplar

Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları

Hannah Arendt, İnsanlık Durumu,  İletişim Yayınları

Hannah Arendt, Şiddet Üzerine, İletişim Yayınları

Hannah Arendt, Totalitarizmin Kaynakları 1 /Antisemitizm, İletişim Yayınları

Hannah Arendt, Totalitarizmin Kaynakları 2/ Emperyalizm, İletişim Yayınları

Herbert Marcuse, Karşıdevrim ve İsyan Ayrıntı Yayınları

Herbert Marcuse, Tek Boyutlu İnsan, İdea Yayınları

Herbert Marcuse, Us ve Devrim,  İdea Yayınları

Hıfzı Topuz, Başlangıçtan Bugüne Türk Basın Tarihi, Gerçek Yayınevi

Hıfzı Topuz, II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi,  Remzi Kitabevi

Hıfzı Topuz, Uluslararası İletişim, Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Hülya Tufan/ Pierre Bourdieu/ Guy Michelat/ Patrick Champagne,  Kamuoyu Kimin Oyu, Kesit Yayıncılık

Chambers, Göç, Kültür, Kimlik, Ayrıntı Yayınları

İrfan Erdoğan & Korkmaz Alemdar, İletişim ve Toplum, Bilgi Yayınevi

İvan İllich, İşsizlik Hakkı, Yeni İnsan Yayınevi

İvan İllich, Okulsuz Toplum, Oda Yayınları

İvan İllich, Tüketim Köleliği, Pınar Yayınları

Timlinson –Küreselleşme ve Kültür, Ayrıntı Yayınları

Timlinson, Kültürel Emperyalizm, Ayrıntı Yayınları

Urry, Mekanları Tüketmek, Ayrıntı Yayınları

Jacques Ellul, Teknoloji Toplumu,   Bakış Kitaplığı

Jacques Perriault, İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri, Ayrıntı Yayınları

Jared Dimand, Tüfek, Mikrop ve Çelik, Tübitak Yayınları

Jean Baudrillard, Amerika Ayrıntı Yayınları

Jean Baudrillard, Baştan Çıkarma Üzerine, Ayrıntı Yayınları

Jean Baudrillard, Çaresiz Stratejiler, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

Jean Baudrillard, Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

Jean Baudrillard, Tam Ekran, Yapı Kredi Yayınları

Jean Baudrillard, Simülarklar ve Simülasyon, Doğu Batı Yayınları

Jean Baudrillard, Sessiz Yığınların Gölgesinde, Doğu Batı Yayınları

Jean Baudrillard, Kusursuz Cinayet, Ayrıntı Yayınları

Jean Baudrillard, Kötülüğün Şeffaflığı,  Ayrıntı Yayınları

Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınları

Jean Noel Jeanneney, Medya Tarihi, Yapı Kredi Yayınları

John D. H. Downing, Radikal Medya, İmge Kitabevi

John Keane, Medya ve Demokrasi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

John Stuart Mill, Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üstüne, Koç Kültür ve Sanat Yayınları

Jose Ortega Y. Gasset, Kitlelerin Ayaklanması, Türkiye İş Bankası Yayınları

Jürgen Habermas İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim, Yapı Kredi Yayınları

Jürgen Habermas Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, İletişim Yayınları

Jürgen Habermas Öteki” Olmak, “Öteki”yle Yaşamak, Yapı Kredi Yayınları

Jürgen Habermas/ Hannah Arendt/ H. David Thoreau/ Johan Galtung/ Ronald Dworkin/ H. Saner/ M. L. King, Kamu Vicdanına Çağrı: Sivil İtaatsizlik, Ayrıntı Yayınları

Karl R. Popper, Açık Toplum ve Düşmanları (2 Cilt Takım), Liberte Yayınları

Korkmaz Alemdar, İrfan Erdoğan,  Öteki Kuram. Kitle İletişimine Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Erk Yayınları

Korkmaz Alemdar, İrfan Erdoğan, Popüler Kültür ve İletişim, Erk Yayınları

Levent Yaylagül, Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar, Dipnot Yayınları

Louis Althusser,  İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İletişim Yayınları

Horkeimer , Geleneksel ve Eleştirel Kuram, Yapı Kredi Yayınları

Madan Sarup, Post-yapısalcılık ve Postmodernizim  Ark Yay.

Manuel Castells, Ağ Toplumunun Yükselişi, Bilgi Üniversitesi

Manuel Castells, Enformasyon Çağı & Ekonomi, Toplum ve Kültür (3 Cilt-Kutulu), İstanbul Bilgi Üniversitesi

Manuel Castells,  İsyan ve Umut Ağları (İnternet Çağında Toplumsal Hareketler),  Koç Üniversitesi Yayınları

Mark Tungate, Medya Abideleri, Rota Yayınları

Marshall Mcluhan Gutenberg Galaksisi / Tipografik İnsanın Oluşumu, Yapı Kredi Yayınları

Marshall Mcluhan/ Bruce R. Powers Global Köy,  Scala Yayıncılık

Marshall T. Poe, İletişim Tarihi Konuşmanın Evriminden İnternete Medya ve Toplum, Islık Yayınları

Max Horkheimer, Akıl Tutulması, Metis Yayınları

Max Horkheimer/ Theodor W. Adorno  Aydınlanmanın Diyalektiği, (2 Cilt)- Kabalcı Yayınları

Mehmet Küçük,  Medya, İktidar, İdeoloji,  Bilim ve Sanat Yayınları

Mehmet Özçağlayan, Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişim, Alfa Yayınları

Mevlüt Uyanık, Sivil İtaatsizlik Eylemleri ve Dini Değerler,  Elis Yayınları

Michel Foucault, Bilginin Arkeolojisi,  Ayrıntı Yayınları

Michel Foucault, Bu Bir Pipo Değildir, Yapı Kredi Yayınları

Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, Ayrıntı Yayınları

Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu, İmge Kitabevi Yayınları

Michel Foucault, Kelimeler ve Şeyler, İmge Kitabevi Yayınları

Michel Foucault, Kliniğin Doğuşu, Epos Yayınları

Michel Foucault, Doğruyu Söylemek, Ayrıntı Yayınları

Michel Foucault, Özne ve İktidar / Seçme Yazılar 2, Ayrıntı Yayınları

Michel Foucault, Deliliğin Tarihi,  İmge Kitabevi

Michel Foucault, Entelektüelin Siyasi İşlevi / Seçme Yazılar 1, Ayrıntı Yayınları

Michel Foucault, İktidarın Gözü, AyrıntıYayınları

Michele Barrett, Marx’tan Foucault’ya İdeoloji, Sarmal Yayınları

Mike Featherstone, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Ayrıntı Yayınları

Montaigne, Bütün Denemeler, Cem Yayınevi

Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan, Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik, Kalkedon Yayıncılık

Müge Demir, Yeni Medya Üzerine… Yeni İletişim Teknolojileri, Literatürk Yayınevi

Natalie Fenton, Yeni Medya Eski Haber Dijital Çağda Gazetecilik ve Demokrasi, Altınbilek Yayınları

Nazife Güngör,  İletişim Kuramlar Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi

Neil Postman, Teknopoli Yeni Dünya Düzeni, Paradigma Yayınları

Neil Postman, Televizyon: Öldüren Eğlence, Ayrıntı Yayınları

Niccolo Machiavelli, Hükümdar, Türkiye İş Bankası Yayınları

Nilüfer Timisi, Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost Yayınevi

Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları.

Noam Chomsky  ve S. Edward Herman, Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir  Minerva Yayınları

Noam Chomsky  ve S. Edward Herman, Rızanın İmalatı Kitle Medyasının Ekonomi Politiği,  Aram Yayıncılık.

Noam Chomsky, Medya Gerçeği Everest Yayınları

Oğuz Demiralp, Satırlar Arasında Aylaklık, Yapı Kredi Yayınları

Orhan Koloğlu, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Basın, İletişim Yayınları

Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, İmge Kitabevi

Philip Smith&Alexander Riley, Kültürel Kurama Giriş, Dipnot Yayınları

Pierre Bourdieu, Pratik Nedenler / Eylem Kuramı Üzerine, Hil Yayınları

Pierre Bourdieu, Televizyon Üzerine Yapı Kredi Yayınları

Platon, Devlet Gün Yayıncılık

Sennet, Karakter Aşınması Ayrıntı Yayınları

Sennet, Otorit, Ayrıntı Yayınları

Roland Barthes, Çağdaş Söylenler  Metis Yayınları

Semra Akdemir Yeni Küresel Medya Stratejileri İletişim Yayınları

Semra Atılgan, Basın İşletmeciliği Beta Yayınları

Sevda Alankuş, Medya ve Toplum BİA Yayınları

Sevda Alankuş, Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya  BİA Yayınları

Sigmund Freud, Kitle Psikolojisi, Cem Yayınevi

Slavoj Zizek, Gıdıklanan Özne: Politik Ontolojinin Yok Merkezi, Epos Yayınları

Slavoj Zizek, Ahir Zamanlarda Yaşarken, Metis Yayınları

Slavoj Zizek, İdeolojinin Yüce Nesnesi, Metis Yayınları

Slavoj Zizek, Yamuk Bakmak / Popüler Kültürden Jacques Lacan’a Giriş, Metis Yayınları

Slavoj Zizek, Matrix (Ya da Sapıklığın İki Yüzü), Encore Yayınları

Slavoj Zizek, Ödünç Alınan Irak Çaydanlığı, Encore Yayınları

Slavoj Zizek, Kırılgan Mutlak, Encore Yay.

Stefano E. D’Anna, Tanrılar Okulu , GOA Basım Yayın

Süleyman İrvan, Medya, Kültür, Siyaset, Alp Yayınları

Adorno, Kültür Endüstrisi, İletişim Yayınları

Tarık Aygün, Efendiliğin Reddi/Sivil İtaatsizlik ve Doğrudan Eylem, Versus Kitap

Terry Eagleton, İdeoloji, Ayrıntı Yayınları

Thomas More, Ütopya, Arya Yayıncılık

Thorstein Veblen, Aylak Sınıfın Teorisi, Babil Yayınları

Tuğrul Akşar, Futbolun Ekonomi Politiği, Literatür Yayınları

Umberto Eco, Açık Yapıt Can Yayınları

Umberto Eco, Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı, Literatür Yayınları

Umberto Eco, Beş Ahlak Yazısı, Can Yayınları

Umberto Eco, Çirkinliğin Tarihi, Doğan Kitapçılık

Umberto Eco, Foucault Sarkacı, Can Yayınları

Umberto Eco, Gülün Adı, Can Yayınları

Umberto Eco, Güzelliğin Tarihi, Doğan Kitapçılık

Umberto Eco, Yorum Aşırı Yorum, Can Yayınları

Umberto Eco, Sıfır Sayı, Doğan Kitap

Ünsal Oskay, Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, Der Yayınları

Yasemin İnceoğlu, Uluslararası Medya, Der Yayınları

Yusuf Atılgan, Aylak Adam, Yapı Kredi Yay.

Bauman, Bireyselleşmiş Toplum, Ayrıntı Yayınları

Bauman, Parçalanmış Hayat, Ayrıntı Yayınları

Bauman, Postmodern Etik, Ayrıntı Yayınları

Bauman, Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, Ayrıntı Yayınları

Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yayınları

Zygmunt Bauman, Küreselleşme Toplumsal Sonuçları, Ayrıntı Yayınları

—————————————————————————————–

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YAYINLARI

Prof. Dr. Suat Gezgin, Yerel Basın ve Sorunları, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları (http://suatgezgin.com/yayinlar/Turkiyede_Yerel_Basin_2007.pdf).

Prof. Dr. Murat Özgen, Gazetecinin Etik Kimliği (3. Baskı), Set-Systems.

Prof. Dr. Murat Özgen, Türkiye’de Basının Gelişimi ve Sorunları (2. Baskı), İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları.

Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç, Dergicilik Üzerine, Koyu Kitap.

Prof. Dr. Özgür Gönenç, Dünya Medyası, Truva Yayınları.

Prof. Dr. Özgür Gönenç, İletişim Dünyası, Der Yayınları.

Prof. Dr. Özgür Gönenç, Haber Ajansları, Der Yayınları.

Prof. Dr. Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu, Osmanlı’da Muhalif Basının Doğuşu, Yeditepe Yayınevi.

Doç. Dr. Güven Büyükbaykal, Spor Sponsorluğu, Derin Yayınları.

Doç. Dr. Güven Büyükbaykal, Türkiye’deki Basının Yapısı ve Basın İşletmeciliği, Kare Yayınları.

Doç. Dr. Ceyda Ilgaz Büyükbaykal, Küreselleşme ve Küresel Çağda Medya, Derin Yayınevi.

Doç. Dr. Meltem Bostancı, Eleştirel Medya Çalışmaları, Anahtar Kitaplar.

Doç. Dr. Meltem Bostancı, Uluslararası İletişimim Ekonomi Politiği, Chiviyazıları Yayınevi.

Doç. Dr. Meltem Bostancı, Kamu Diplomasisinde Medyanın Rolü ve Önemi, Anahtar Kitaplar.

Yrd. Doç. Dr. Necla Odyakmaz Acar, İletişim Sözlüğü, Babil Yayınları.

18/05/2017
2970 defa okundu


İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt/İstanbul

Tel: +90 (212) 440 00 00 (12604-DEKANLIK) | Mail: iletisim_dekan@istanbul.edu.tr