Fakülte Kurulu

   Prof.Dr. Nilüfer SEZER scholar.google.com.tracademia-150x150
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı
Kişilerarası İletişim ABD Başkanı
e-posta: nsezer@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12741

  Prof.Dr. Ergün YOLCU scholar.google.com.tr academia-150x150
Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı
Sinema ABD

e-posta: eyolcu@istanbul.edu.tr
Çalışma Odası Tel: 0(212) 440 00 00 / 12638
Dekan Yrd. Makam Tel: 0(212) 440 00 00 / 12605
 
   Prof.Dr. Murat ÖZGEN scholar.google.com.tr
Gazetecilik Bölüm Başkanı
Genel Gazetecilik ABD Başkanı
e-posta: mozgen@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12715
   Prof.Dr.  Seçkin ÖZMEN academia-150x150
Sinema ABD Bakanı
e-posta: sozmen@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12642
   Prof.Dr. Ece KARADOĞAN DORUK
Kişilerarası İletişim ABD
e-posta: ecek@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12668
 
   Prof.Dr. Özgür GÖNENÇ scholar.google.com.tr
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: ozgurgonenc@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12625

   Doç.Dr. Seher ER
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkan Yrd.
Araştırma Yöntemleri ABD

e-posta: erseher@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12649
   Doç.Dr. Abdullah ÖZKAN scholar.google.com.tr academia-150x150
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkan Yrd.
Reklam ABD Başkanı
e-posta: abdullahozkan@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12682

   Yrd.Doç.Dr. Süleyman TÜRKOĞLU scholar.google.com.tr academia-150x150
Sinema ABD
e-posta: turkoglus@gmail.com
Tel: 0(212) 440 00 00 / 10716

KURULUŞ, İŞLEYİŞ ve GÖREVLERİ

Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.
Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
  2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
  3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

02/04/2011
8703 defa okundu


İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt/İstanbul

Tel: +90 (212) 440 00 00 (12604-DEKANLIK) | Mail: iletisim_dekan@istanbul.edu.tr