Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında

Radyo ve televizyon yayıncılığı ve yapımcılığı alanında, sektöre nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayarak toplumsal, siyasal ve ekonomik olayları kavramaya yarayan uzmanlık bilgileri veren, iletişim konularında eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür. Fakültemizin üç bölümünden biri olan Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü’ne her yıl ortalama 60 öğrenci alınmaktadır.

Bu bölüm öğrencileri almış oldukları dört yıllık kuramsal ve uygulamalı eğitimin sonucunda radyo, televizyon ve sinema sektörünün çeşitli alanlarında iş bulmaktadırlar. İÜ İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümü olarak öğrencilerimize, uygulamalı dersleri kapsamında yapmak zorunda oldukları çalışmalar dışında, bireysel tasarılarını da hayata geçirebilmelerinde hem teknik, hem de içerik açısından elimizden gelen yardımı göstermekteyiz. Bu bağlamda pek çok öğrencimiz başarılı çalışmalarıyla ile önemli yarışmalarda ödüller kazanmışlardır.

Öğrencilerimiz aynı zamanda Beyazıt çevresine kapalı devre yayın yapan Radyo İletişim’de özgün ve nitelikli radyo programları yapma imkanına da sahiptir. Ayrıca Fakülte bünyesinde bulunan İÜRTV Görüntülü Haber Servisi bünyesinde radyo-televizyon haberciliği alanında kendilerini yetiştirebilmektedirler. Bölümümüzde İstanbul Üniversitesi Televizyonu (İÜ TV) adı altında kapalı devre televizyon yayını yapan bir televizyon kanalı ve internet üzerinden yayın yapan Radyo İletişim adlı bir radyo istasyonu da bulunmaktadır.

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerimiz tüm televizyon ve radyo kuruluşlarınca aranan elemanlar arasındadır. Şu anda gerek kamera önünde, gerekse kamera arkasında pek çok mezunumuz başarılı çalışmalar yürütmektedir. Mezunlarımız sinema sektörüne de hayat vermekte, gerekli eğitimli personel açığını kapatmaktadır.

          

>> Kariyer Olanakları

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerimiz tüm televizyon ve radyo kuruluşlarınca aranan elemanlar arasındadır. Şu anda gerek kamera önünde, gerekse kamera arkasında pek çok mezunumuz başarılı çalışmalar yürütmektedir.  Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz; yapım asistanı, yönetmen yardımcısı, senaryo yazarı, metin yazarı, sesçi, ışıkçı, makyajcı, kameraman, muhabir gibi görevlerde işe başlayabilmektedir. Mezunlarımız sinema sektörüne de hayat vermekte, gerekli personel açığını kapatmaktadır.

>> Mezunların Öğrenme Çıktıları

 

Bilgi

 

 1. Kültürün oluşumu ve değişimi süreçlerine dair bilgi sahibidir.
 2. Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
 3. Siyaset, güç ve iktidar kavramlarını bilir.
 4. İletişim alanındaki tarihi, kuramsal kavramsal, ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
 5. Radyo ve televizyon temel kavram ve uygulamalarını bilir.
 6. Ekonominin temel kavramlarını bilir ve alanında uygulamalı analizler yapabilir.
 7. Fotoğrafçılıkla ilgili her kavramı bilir ve uygular.
 8. Yayın sistemleri, yayın politikaları ve AB?nin yayın politikasını bilir.
 9. Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini, uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve eleştirel bakış açısı kazanır.
 10. Senaryo tekniklerini bilir ve uygular.
 11. Müziğin sosyolojik önemini bilir ve tarihsel olarak tartışabilir.
 12. Teknolojik gelişmeleri çok iyi takip eder, bilgisayar ve video sanatı alanındaki gelişmeleri bilir.
 13. Göstergebilim ve televizyon program türlerini bilir. Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur yazarıdır.
 14. Görsel ve işitsel yayınların denetim yöntemlerinin ve sansür uygulamalarının farkındadır.

Beceri

 1. Röportaj yapma tekniklerini bilir.
 2. Radyo televizyonda nasıl program yapıldığını ve televizyon gazeteciliğinin ne olduğunu bilir, ve etik kodların mutlaka farkındadır.
 3. Radyoda stüdyo uygulamalarını bilir ve radyo yayıncılığı yapabilir.
 4. Sunuculuk ve oyunculuk alanında bilgi sahibidir.
 5. Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir.
 6. Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı, belgesel film yapmayı bilir.

Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler

 1. Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim ögelerinin, sosyal pisikolojik kökenli temel kaynaklarının ayırdına varır.
 2. Sanat ve kültürel miras konularında bilinçli ve duyarlıdır, sanatsal bakış açısı geliştirebilir.
 3. Kritik, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme yeteneğine sahip olacaklardır.
 4. Ürettiği her yapımı piyasa koşullarına göre düzenleyebilir ve pazarlayabilir.
 5. Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.

>> Kabul Koşulları

Üniversite sınavında bu bölümü kazanmış olmak.

>> Mezuniyet Koşulları

Öğrenci tüm derslerden başarılı olarak toplamda 240 AKTS’yi (her dönem en az 30 AKTS olacak şekilde) alması ve öğrencinin toplam 3 stajını yapması gerekmektedir.

>> Alınacak Derece / Ünvan

Radyo Televizyon Sinema Bölümü Lisans diploması.

 << ÖĞRENCİ UYGULAMA VE STAJ BİRİMLERİ >>

>> İÜ TV (İstanbul Üniversitesi Radyo-Televizyonu)

Fakültemiz bünyesinde yer alan İÜ TV stüdyosunun yaklaşık 100 metre karelik platosunda öğrenci filmlerinin çekimleri yapılabilmektedir. Uygulama derslerinin de yapıldığı bu stüdyoda montaj ünitesi, kameralar ve aktarma üniteleri ekipmanları yer almaktadır. Öğrenciler, Belgesel Film, Film Yapımı ve Televizyonda Program Yapımı  gibi derslerin uygulamalarını burada yapmakta; belgesel filmler, kurmaca filmler ve reklam filmleri çekerek, bu filmlerini stüdyoda kurgulamaktadırlar. Bölümümüzde yer alan İÜ TV Görüntülü Haber Servisi’nde staj yapan öğrencilerimiz, televizyon haberciliğinin tüm aşamalarıyla ilgili pratik bilgiler elde etmektedirler.
>> İÜ TV Stüdyosu Panaromik Gezi

 

23/05/2012
199004 defa okundu


İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt/İstanbul

Tel: +90 (212) 440 00 00 (12604-DEKANLIK) | Mail: iletisim_dekan@istanbul.edu.tr