İletişim Sosyolojisi ABD

   Prof.Dr. Arzu KİHTİR
İletişim Sosyolojisi ABD Başkanı
e-posta: kihtir@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12681
   Prof.Dr. Nurdoğan RİGEL scholar.google.com.tr
İletişim Sosyolojisi ABD
e-posta: rigel@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12661
   Doç.Dr. Esra ARCAN scholar.google.com.tracademia-150x150
İletişim Sosyolojisi ABD
e-posta: arcan@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12646
   Yrd.Doç.Dr. Necla ODYAKMAZ ACAR academia-150x150
İletişim Sosyolojisi ABD
e-posta: necla.acar@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12702
   Arş.Gör.Dr. Oya MORVA academia-150x150
İletişim Sosyolojisi ABD
e-posta: oyamorva@istanbul.edu.tr

Tel: 0(212) 440 00 00 / 12665
    Arş.Gör. Dr. Hülya SEMİZ TÜRKOĞLU academia-150x150
İletişim Sosyolojisi ABD
e-posta: hulyasemiz@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12741
   Arş.Gör. Ayşe TEMİZKAN academia-150x150
İletişim Sosyolojisi ABD
e-posta: aysec@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12673
Arş.Gör. Tansu AKDEMİR    Arş.Gör. Tansu AKDEMİR 
İletişim Sosyolojisi ABD
e-posta: tansu.akdemir@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12706
07/05/2012
20904 defa okundu


İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt/İstanbul

Tel: +90 (212) 440 00 00 (12604-DEKANLIK) | Mail: iletisim_dekan@istanbul.edu.tr