Öğrenci temsilcilerinin iletişim adresleri

Öğrenci temsilcisi, ilgili bölüm öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla, bir defaya mahsus olmak üzere ve iki yıl için seçilir.

        Bölüm öğrenci temsilcisinin görevleri:

  • Temsil ettiği bölümde öğrenci konseyi çalışmalarını yürütmek
  • Öğrenci konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek
  • Fakülte öğrenci temsilcileri kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm öğrencilerini temsil etmek
  • Temsil ettiği programdaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için fakültemiz yönetim organlarına iletmek
  • Kendi bölüm öğrencilerini öğrenci etkinliklerinde temsil etmek
  • Temsil ettiği bölümdeki öğrenci etkinliklerini koordine etmek
  • Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölümün akademik toplantılarına katılmak

Fakültemiz bölüm öğrenci temsilcilerinin iletişim adresleri aşağıda belirtilmiştir.
Dekanlıkla ve Fakülte ile ilgili istek ve önerilerinizi bölüm öğrenci temsilciniz aracılığıyla yönetime iletebilirsiniz.

13/12/2011
5562 defa okundu


İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt/İstanbul

Tel: +90 (212) 440 00 00 (12604-DEKANLIK) | Mail: iletisim_dekan@istanbul.edu.tr