Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mahmut AK
Vekil Dekan

   Prof.Dr. Murat ÖZGEN scholar.google.com.tr
Gazetecilik Bölüm Başkanı
Genel Gazetecilik ABD Başkanı
e-posta: mozgen@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12715 
   Prof.Dr. Ceyhan KANDEMİR academia-150x150
Sinema ABD Başkanı
e-posta: ceyhan.kandemir@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12636
   Prof.Dr. Ali Murat VURAL academia-150x150
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: murat.vural@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12657
 •
   Doç.Dr. Betül ÖNAY DOĞAN academia-150x150
Reklam ABD
e-posta: bonay@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12678
 •

Doç.Dr. Güven BÜYÜKBAYKAL   Doç.Dr. Güven BÜYÜKBAYKAL scholar.google.com.tr academia-150x150
Gazetecilik Bölüm Başkan Yrd.
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: guvenb@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12675

   Yrd.Doç.Dr. Ümit SARI scholar.google.com.tr academia-150x150
Radyo-Televizyon ABD
e-posta: umitsari@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 10243 – 12629

KURULUŞ, İŞLEYİŞ ve GÖREVLERİ

Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

03/04/2011
12780 defa okundu


İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt/İstanbul

Tel: +90 (212) 440 00 00 (12604-DEKANLIK) | Mail: iletisim_dekan@istanbul.edu.tr