Gazetecilik Bölümü

   Prof. Dr.  Murat ÖZGEN scholar.google.com.tr
Gazetecilik Bölüm Başkanı
Genel Gazetecilik ABD Başkanı
e-posta: mozgen@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12715
  •
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: gezgin@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12601
   Prof.Dr. Nurdoğan RİGEL scholar.google.com.tr
İletişim Sosyolojisi ABD
e-posta: rigel@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12661
   Prof.Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ scholar.google.com.tr academia-150x150
Gazetecilik Bölüm Başkan Yrd.
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: ayapar@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12657
İletişim Sosyolojisi ABD Başkanı
e-posta: kihtir@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12681
 • 
   Prof.Dr. Ali Murat VURAL academia-150x150
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: murat.vural@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12657
   Prof.Dr. Özgür GÖNENÇ scholar.google.com.tr
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: ozgurgonenc@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12625
   Prof.Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU academia-150x150
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: bulusoy@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12702
   Prof.Dr. Pınar ERASLAN YAYINOĞLU scholar.google.com.tr academia-150x150
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: pinareraslan@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12761
   Doç.Dr. Şebnem ÇAĞLAR
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: caglars@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12673
 
Doç.Dr. Güven BÜYÜKBAYKAL   Doç.Dr. Güven BÜYÜKBAYKAL scholar.google.com.tr academia-150x150
Gazetecilik Bölüm Başkan Yrd.
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: guvenb@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12675
Doç.Dr. Meltem BOSTANCI    Doç.Dr. Meltem BOSTANCI academia-150x150
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: meltemb@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12671

   Doç.Dr. Uğur GÜNDÜZ scholar.google.com.tr academia-150x150
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: ugunduz@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12742
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: burcu.erdem@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12705
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: cilgaz@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12675
   Doç.Dr. Esra ARCAN scholar.google.com.tracademia-150x150
İletişim Sosyolojisi ABD
e-posta: arcan@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12646
   Yrd.Doç.Dr. Necla ODYAKMAZ ACAR academia-150x150
İletişim Sosyolojisi ABD
e-posta: necla.acar@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12702
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: yzay@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12742

• 
   Arş.Gör.Dr. Ersin TURAN
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: eturan@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12646
   Arş.Gör.Dr. Oya MORVA academia-150x150
İletişim Sosyolojisi ABD
e-posta: oyamorva@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12665
   Arş.Gör.Dr. Ahmet Kadri KURŞUN scholar.google.com.tr academia-150x150
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: akk@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12692
   Arş.Gör. Dr. Hülya SEMİZ TÜRKOĞLU academia-150x150
İletişim Sosyolojisi ABD
e-posta: hulyasemiz@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12741
   Arş.Gör. Ayşe TEMİZKAN academia-150x150
İletişim Sosyolojisi ABD
e-posta: aysec@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12673

   Arş.Gör. Rabia ZAMUR TUNCER scholar.google.com.tracademia-150x150
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: rabia.zamur@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12646

   Arş.Gör. Yıldıray KESGİN academia-150x150
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: yildiray.kesgin@istanbul.edu.tr

Tel: 0(212) 440 00 00 / 12706

 Arş.Gör. Ahmet Faruk Çeçen  Arş.Gör. Ahmet Faruk ÇEÇEN scholar.google.com.tr academia-150x150
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: ahmetfarukcecen1@gmail.com
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12706

    Arş.Gör. Serkan BULUT scholar.google.com.tr academia-150x150
Genel Gazetecilik ABD
e-posta: serkan.bulut@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12706

Arş.Gör. Gizem ORÇİN   Arş.Gör. Gizem ORÇİN
Genel Gazetecilik ABD

e-posta: gizem.orcin@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12667

Arş. Gör. Yeşim AKMANER   Arş.Gör. Yeşim AKMERANER academia-150x150
Genel Gazetecilik ABD

e-posta: yesim.akmeraner@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12692

Arş.Gör. Tansu AKDEMİR    Arş.Gör. Tansu AKDEMİR 
İletişim Sosyolojisi ABD
e-posta: tansu.akdemir@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12706

09/05/2012
43556 defa okundu


İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt/İstanbul

Tel: +90 (212) 440 00 00 (12604-DEKANLIK) | Mail: iletisim_dekan@istanbul.edu.tr