Yönetim

Fakülte Senatörü


Prof.Dr. Seda MENGÜ
Halkla İlişkiler ABD Başkanı
e-posta: seda.mengu@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12740

 SENATO KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder.

Senato, her eğitim – öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.

Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Üniversitenin eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim – öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

İdari Personel

İÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 657 SAYILI KANUNA TABİ PERSONEL LİSTESİ

FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ
>> Selim Eker (Fakülte Sekreteri) / Tel: 12607

DEKANLIK SEKRETERYA
>> Yıldız Örenliler / Tel: 12603-12604

BÖLÜM SEKRETERYA
Gazetecilik: 
 Gül Narin Güçlü / Tel: 12699
Halkla İlişkiler ve Tanıtım: Nihan Pedüker / Tel: 12658
Radyo-TV ve Sinema: Özlem Şeneldik / Tel: 12729

EVRAK KAYIT
>> Tülay Aydın / Tel: 12616-12704

PERSONEL İŞLERİ BÜROSU
>> Saniye Sezgin / Tel: 12713
>> Emine Kahraman / Tel: 12759

MAAŞ İŞLERİ – MALİ İŞLER BÜROSU
>> Ercan Kıdil / Tel: 12639
>> Alican Karahan / Tel: 12639

ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU
>> İlksen Acarer Sünnetçi (Öğrenci İşleri Şefi) / Tel: 12617
>> Ramazan Çağlar / Tel: 12628
>> Fatma Demiröz (Diploma Sorumlusu) / Tel: 12613
>> Yasin Güçlü / Tel: 12612
>> Tülay Sağır / Tel: 12612
>> Elfize Şimşek (İşçi) / Tel: 12628

KÜTÜPHANE
>> Hüsnü Yasa (Teknisyen) / Tel: 12643
>> Zarife Nergis / Tel: 12643

BİLGİSAYAR LABORATUVARI
>> Zeliha Babadağ Tel: 12684

AYNİYAT
>> Erbay Pehlivan (Ayniyat Saymanı Taşınır Yetkilisi) / Tel: 12632
>> Ali Yıldırım (Teknisyen) / Tel: 12620

KİTAP DEPOSU ve TEKSİR İŞLERİ
>> İdris Tacal (Fakülte Yayınları Satış Bürosu)  / Tel: 12746

TEKNİK İŞLER
>> Sedat Şimşek / Tel: 12666
>> Konferans Salonu / Tel: 12720

İÇ HİZMETLER – TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ
>> Erbay Pehlivan (İç Hizmetler Şefi) / Tel: 12632
>> İbrahim Noyan (Hizmetli) / Tel: 12644
>> Uğur Yaşar (Hizmetli) / Tel: 12644
>> Adem Gürses (Hizmetli) / Tel: 12707