İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında Okumaya Hak Kazananlar

Gazetecilik Bölümü


Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü


Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü