Öğrenci

FAKÜLTEMİZDE EĞİTİM

HİBRİT EĞİTİM MODELİYLE YÜRÜTÜLECEK

Sevgili Öğrencilerimiz;

Yüksek Öğretim Kurulu’nun ve Üniversitemiz Senatosu’nun aldığın karar gereğince 17.04.2023 tarihi itibariyle lisans ve lisansüstü derslerimiz Fakültemiz yeni binasında belirtilen dersliklerde eşzamanlı şekilde sınıflarda ve çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Öğretim üyelerimiz dersliklerde ÖYS sistemini kullanarak online olarak dersine bağlanacak, aynı zamanda sınıfa gelen öğrencilerimiz de dersi sınıfta takip edeceklerdir. Fakülteye gelme imkanı olmayan öğrencilerimiz daha önce olduğu gibi ÖYS sistemi üzerinden derslerini çevrimiçi olarak takip edeceklerdir. Öğrencilerimizden bu dönem herhangi bir devam zorunluluğu aranmayacaktır.

Karşılıklı anlayış ve işbirliği ile bahar dönemini  eğitim ve öğretim süreçlerimizi aksatmadan hep birlikte başarılı bir şekilde geçireceğimize inanıyor, hepinize derslerinizde başarılar diliyoruz.

YENİ BİNAMIZDAKİ DERS PROGRAMI VE DERSLİK DAĞILIMINI AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ:


2022 - 2023 BAHAR DÖNEMİ HİBRİT EĞİTİM DERS PROGRAMLARI

Gazetecilik Bölümü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Radyo-TV ve Sinema Bölümü

* Derslik Kullanım Planları


2022 - 2023 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMLARI

Gazetecilik Bölümü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Radyo-TV ve Sinema Bölümü

* Derslik Kullanım Planları


>>> İÜ İletişim Fakültesi 2022-2023 Akademik Yılı İç Staj İşleyişi ve Staj Birim Talimatları 
 • 5. yy zorunlu İç Staj dersini seçen öğrencilerimiz, okudukları bölüme ait birimlerin staj talimatına göre hazırlayacakları çalışma(lar) ile stajlarını tamamlayabilirler.
 • Ders programında gözüken saatlerde herhangi bir İç Staj dersi yapılmayacaktır. Tüm staj işlemleri staj birim talimatlarına göre ilgili birim sorumlusu tarafından gerçekleştirilecektir.
 • İç Staj uygulaması kapsamında Vize/Final ya da Bütünleme Sınavı yapılmayacaktır. Hazırlanan çalışmalar, birim staj değerlendirme kriterlerine göre, birim sorumluları tarafından değerlendirildikten sonra, öğrencinin dönem başında seçmiş olduğu İç Staj dersi öğretim üyesine sonuç gönderilecek ve ilgili öğretim üyelerince “Başarılı” veya “Başarısız” olarak AKSİS üzerinden staj durumu ilan edilecektir. Bu dersin geçme notu, transkript üzerinde, başarılı ödevler için “G”, başarısız ödevler veya ödevini teslim etmeyenler için “FF” olarak gözükecektir. 
 • Öğrenciler, talimatlarda yer aldığı biçimde hazırlayacakları, staj çalışmasının değerlendirilmesi sonucunda 100 (Yüz) üzerinden en az 50 puan aldıkları takdirde Başarılı sayılacaktır. Değerlendirme sonucu 100 üzerinden 50’nin altında kalan öğrenci o birimde gerçekleştirdiği İç Staj uygulamasında Başarısız sayılır. Başarısız olan öğrencilere Bütünleme kapsamında ek çalışma hazırlama hakkı verilecektir.
 • Staj Bütünleme notu da Başarısız (FF) olan öğrenciler, bu dersi seneye tekrar seçerek istedikleri herhangi bir birimde stajlarını gerçekleştirebilecekler.
 • Yatay / dikey geçiş yapan öğrenciler daha önce öğrencisi oldukları kurumda staj yapmış olmaları halinde belgelerinin Bölüm Staj Sorumlusu tarafından değerlendirilmesi koşuluyla İç Staj dersinden Başarılı sayılırlar. 
 • Öğrencilerin belirlenen dönemler arasında stajlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Belirlenen talimatlara uyulmaması durumunda stajyer öğrenci yükümlülüklerini yerine getirmemiş kabul edilecek ve stajdan başarısız olacaktır.
STAJ BİRİM TALİMATLARI ve SORUMLULARI

> GZT - İÜ Haber Merkezi Staj Talimatı / Staj Grupları / Sorumlu: Doç. Dr. Hülya Semiz TÜRKOĞLU

> HİT - Ajans İstanbul İletişim İç Staj Talimatı / Sorumlu: Öğr. Gör. Fatih ÖZKOYUNCU 

> RTS - Radyo İletişim / Sorumlu: Doç. Dr. Fırat TUFAN 

> RTS - TV Stüdyoları İç Staj Talimatı / Sorumlu: Doç. Dr. Ümit SARI

ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT TALİMATLAR
>>> İÜ İletişim Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı İç Staj İşleyişi ve Staj Birim Talimatları

(indirmek için Tıklayınız >> PDF / >> WORD)

>>> İÜ İletişim Fakültesi İç - Dış Staj Yönergesi (2017-2018)   >> (.PDF)  >> (.DOCX)

(2017-2018 Öncesi)
Bölümlere Göre Eski Staj Yönergeleri***​

- Gazetecilik Bölümü

- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

- Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

  *** Yönergeye ek olarak;

  - İÜ İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema Uzaktan Eğitim Programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için
  sadece 30 iş günü süreli zorunlu dış stajlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
  - Öğrenciler, örgün öğretimde zorunlu olan kurum içi stajdan muaftırlar. 
  - Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzaktan Eğitim Programı öğrencileri iç ve dış stajdan muaftırlar.

  >> 2017-2018 Dönemi öncesi Gazetecilik Bölümü - İletim Gazetesi (3. sınıf) İç Staj Sistemine girmek için alttaki fotoğrafı tıklayınız...

  iletim_staj  Dış staj başvurularını

  24 Mayıs- 30 Mayıs 

  tarihleri arasında yapabilirsiniz.


  Dış Staj Başvurusu Yapacak Öğrencilerin Sahip Olması Gereken Kriterler


  • 3.00 veya üzerinde AGNO’ya sahip olmak 
  • Fakültemizin 2. sınıfında eğitim görüyor olmak

  • Dış Staj Koordinatörlüğü tarafından 31 Mayıs Çarşamba günü saat 10:00’da Seminer Salonu- 1 gerçekleştirilecek sözlü mülakatta başarılı olmak.   İstanbul Üniversitesi 

  İletişim Fakültesi Dış Staj Yönergesi 


  1. İÜ İletişim Fakültesi öğrencileri, 4. ya da 6. yarıyılların sonunda, bir defaya mahsus olmak üzere yaz döneminde (haziran, temmuz, ağustos aylarında) 1 ay (30 gün) süreyle isteğe bağlı olarak kurum dışı staj yapabilirler. 

  2. Öğrencilerin dış staj yapacakları kuruluşlar, öğrencinin başvurusu ve Dış Staj Koordinatörünün onayı ile Dış Staj Koordinatörlüğünce daha önceden belirlenmiş olan kurumlar arasından seçilmek suretiyle belirlenir.

  3. Öğrenciler dış staj süresince stajlarını gerçekleştirdikleri kuruluşun çalışma kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. 

  4. Dış staj uygulamasında, İÜ İletişim Fakültesi tarafından sigorta primi ödenebilmektedir. Bir defaya mahsus olmak üzere yalnızca yaz döneminde (haziran, temmuz, ağustos aylarında) sigorta primi ödenebilmektedir. 

  5. Öğrenci, “Dış Staj Formu”nu (2 adet asıl) staja başlamadan 30 gün önce Dış Staj Koordinatörlüğünde görevli memura teslim etmelidir. 

  6. Öğrenci, staj yapacağı iş yerindeki yetkiliye “Staj Sicil Fişi”ni ve istenen diğer belgeleri staja başladığı güne kadar teslim eder. 

  7. Öğrenciler dış stajlarını tamamladıklarında staj yaptıkları kurum yetkililerinden hangi tarihler arasında staj yaptıklarını gösteren bir belge alırlar. Bu belge kurumun antetli kağıdına yazılmalı ve kurum yetkililerince kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. 

  8. Öğrenci staj çalışmasının sonunda, “Staj Defteri”ni doldurarak ve yetkiliye kontrol ettirerek, defterin ilgili sayfalarını onaylatıp imzalatır, kaşeletir ve/veya mühürletir. Staj Defterleri, varsa ekleri ve Staj Sicil Fişi, Fakültenin eğitim-öğretime başladığı tarihi takip eden bir aylık süre içerisinde (Eylül-Ekim ayları içinde) Dış Staj Koordinatörlüğünde görevli memura teslim edilmelidir. 

  9. Dış Staj Koordinatörlüğü, zamanında teslim edilmeyen, eksik doldurulmuş “Staj Defterleri”ni ve “Staj Sicil Fişleri”ni değerlendirmeye almaz. 

  10. “Dış Staj Değerlendirme Ölçütleri” aracılığı ile yapılan değerlendirmede 50 puanın altında puan alan öğrenci, gerçekleştirdiği Dış Staj uygulamasında başarısız sayılır

  11. Dış Staj Koordinatörlüğü, öğrencinin teslim ettiği belgeleri değerlendirdikten sonra “Dış Staj Sertifikası”nı düzenleyerek, Dış Staj Koordinatörlüğünde görevli memura teslim eder. Öğrenci, dış staj sertifikasını görevli memurdan imza karşılığı teslim alır. 


  Mülakat sınavında başarılı olmanız halinde sizden istenecek belgeler:


  İÜ 2022-2023 Çift Anadal/Yandal Programı (ÇAP) Kontenjanl

  * Başvurular 8-12 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacaktır.

  * Her öğrenci kendi Fakültesine başvuruda bulunmalıdır.

  * İletişim Fakültesinde okuyan öğrencilerimizin altta yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra ıslak imzalı halini taratarak veya fotoğrafını çekerek, iletisim_ogrenci@istanbul.edu.tr mail adresine, 12 Ağustos 2022 mesai saati bitimine kadar (17.00) göndermeleri ya da öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

  * Başvuru İçin Gerekli Belgeler​


  * Kayıt İçin Gerekli Belgeler (Kazanılan Fakülteye Verilecek)
  1. Onaylı Öğrenci Belgesi
  2. Onaylı Transkript
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  4. 2 adet Fotoğraf

  KİMLİK İŞLEMLERİ

  Öğrenci Kimlikleri Hakkında;

  Okulumuzu yeni kazanan öğrencilerimizin kimlikleri kayıt sırasında verilmektedir. Okulumuzda öğrenimini devam ettiren öğrencilerimiz ise her sene Eğitim – Öğretim yılı başında kayıt yenileme işlemini yaptırdıktan sonra öğrenci kimliğinin arka yüzünde bulunan ilgili bölüme kayıt yenileme yaptığı yıla ait bandrolü yapıştırılarak öğrenci kimliğinin geçerliliğini devam ettirmektedir.

  Öğrenci Kimliği Kaybında Yapılması Gereken İşlemler;

  1. Basın İlan Kurumu aracılığıyla Resmi İlan ve reklam yayınlama hakkına haiz gazetelerden herhangi birisine verilen kimlik zayi ilanı (ilanın çıktığı gazete sayfası getirilecektir.),
  2. T.Halk Bankası İÜ Strateji Daire Başkanlığı "0820-06200222’’no’lu hesaba 20 TL. (Yirmi Türk Lirası) yatırılması ve banka makbuzu (açıklamaya muhakkak öğrenci adı-soyadı ve kimlik ücreti diye yazılmalıdır),
  3. İki Adet vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi kabul edilmez.)

  Tüm bu evrakların Öğrenci Bürosu’na teslim edilmesi gerekmektedir.


  PASO İŞLEMLERİ

  Paso (İ.E.T.T. kartı) Almak İçin Gerekli İşlemler;

  Öğretmen ve öğrenciler indirimli kartlarını kurumsal, online veya e-randevu başvuru sistemiyle İ.E.T.T. web sitesi üzerinden alabilmektedir.

  Detaylı bilgi için yandaki linki tıklayınız >> http://istanbulkart.iett.gov.tr/tr/istanbulkart/pages/menu/351


  MEZUNİYET-DİPLOMA İŞLEMLERİ

  MEZUNİYET

  Mezun olan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte Öğrenci Bürosu’nun mezuniyet bölümüne en geç 1 ay (30 gün) içinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

  1. Nüfus cüzdanının fotokopisi,
  2. Öğrenci kimliği,
  3. Staj belgeleri.

  DİPLOMA KAYBEDİLMESİ HALİNDE;

  Diplomasını kaybeden öğrenciye aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenci bürosuna başvuruda bulunması halinde bir defaya mahsus olmak üzere duplikata düzenlenir.

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  2. Tirajı fazla olan 1 gazete ilanı
  3. Kaybettiği diploması fotoğraflı olan mezunlarımızın arka fonu beyaz olan baş ve boyun açık (erkek mezunlar için ceketli kravatlı olarak) 4 adet 6×9 cm fotoğraf, 3 adet vesikalık fotoğraf.
  4. Dilekçe

  DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

  Diploma Eki hakkında hazırlamış olduğumuz tanıtım broşürünü incelemek için TIKLAYINIZ (.PDF)

  Diploma Eki talep etmek için aşağıda yer alan formu indirip doldurunuz. Formun çıktısını alıp imzaladıktan sonra Öğrenci İşleri Bürosu’na müracaat edebilirsiniz.


  Fakültenize doğrudan ulaşabileceğim adres, telefon faks ve e-posta bilgileri nedir?

  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

  Besim Ömer Paşa Caddesi, No: 3 34116 Beyazıt, Fatih / İstanbul


  > DEKANLIK

     Dekanlık Ofisi Direkt Tel: +90 (212) 440 03 01/02

      Dekanlık Sekretarya Tel0212 440 00 00

     Dahili: 12603 / 12604

     Faks: +90 (212) 440 03 03 

     E-Posta: iletisim_dekan@istanbul.edu.tr

  > FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ

     Tel: +90 (212) 440 00 00 Dahili: 12616

     Faks: +90 (212) 440 03 16

     E-Postailetisimfakultesi@istanbul.edu.tr

  > ÖĞRENCİ İŞLERİ

     Tel : +90 (212) 440 00 00 Dahili: 12628 / 12612

     E-Posta: iletisim_ogrenci@istanbul.edu.tr

  Fakültenize kayıt hakkı kazandım, kayıt için ne zaman gelmem gerekir?
  Bununla ilgili önceden randevu almam gerekir mi? Kayıt adresiniz nedir?

  2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kayıt Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

  Fakültenizde yeni öğrenciler için oryantasyon programı var mı? Süreç nasıl işliyor?

  Eğitim öğretim başlangıcında oryantasyon programı düzenlenmektedir. Bu tarihler eğitim-öğretim yılı başlamadan önce web sitemiz ana sayfasında ye alan Öğrenci Duyuruları bölümünde duyurulmaktadır.

  Ders dışında kendimi geliştirebileceğim, iş hayatına hazırlanabilmemi kolaylaştırıcı
  aktiviteler bulunuyor mu?

   (İSTANBUL KAGEM), Üniversitemizin öğrenci, mezun ve mensuplarına; kendilerini tanıma, eğilimlerini ve iş olanaklarını belirleme, kişisel özellikleriyle piyasa koşullarına uygun olarak kariyerlerini planlama ve geliştirme konusunda destek vererek rekabet gücü yüksek profesyoneller olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda İSTANBUL KAGEM, kariyer danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim-yayın, staj imkânlarının geliştirilmesi ve kariyer günleri gibi çeşitli etkinliklerle hizmet verir.

  İletişim Bilgileri: Bozdoğan Kemeri Cad. Prof. Dr. Ümit Doğanay Sok. No:5 VEZNECİLER/İSTANBUL

  Telefon: 0212 440 20 90 (Direkt) Dahili: 11690 E-Posta:kagem@istanbul.edu.tr

  Eğitimini aldığım bölüm dışında kendimi geliştirmek üzere
  fakültenin uygulama birimlerinde çalışıp, deneyim kazanabilir miyim?

  Fakültemizde, İ.Ü. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi çerçevesinde, çoğunluğu fakültenin uygulama birimlerinde olmak üzere 50’yi aşkın öğrenciye yarı-zamanlı çalışma fırsatı verilmektedir. Yarı Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Esasları çerçevesinde belirli bir ücret alarak çalışan öğrenciler, bu sayede harçlıklarının bir kısmını da karşılayabilmektedirler.

  Fakültenizde yabancı dil hazırlık eğitimi var mı?

  Fakültemizde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık uygulaması bulunmaktadır. Fakültemize kayıt yaptıran, hazırlık sınıfı için başvuru yapmış  öğrenciler içerisinden ÖSYM puanı en yüksek 7 öğrenci, yabancı dil hazırlık programına katılmaya hak kazanır.

  Örgün ve İkinci öğretim programlarında hangi dersleri Uzaktan eğitim yöntemiyle alıyoruz?

  2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren üniversitemiz genelindeki  birinci sınıf öğrencilerinin ortak zorunlu dersleri, uzaktan öğrenme sistemi ile internet üzerinden yapılmaktadır. 

  Buna ek olarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından itibaren geçerli olmak üzere, Üniversitemiz önlisans ve lisans diploma programları müfredatında AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) web adresinden takip edilebilmektedir.​

  Fakültenizde kablosuz internet hizmeti var mı?

  İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampusu içerisinde iç ve dış alanlarda kablosuz internet (wifi) hizmeti ücretsiz olarak öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Eduroam (EDUcation ROAMing) adı verilen bu sistem, kullanıcıların misafir olarak gittikleri kurumlarda kolaylıkla internete bağlanabilmeleri için geliştirilmiş radius tabanlı bir kimlik doğrulama altyapısıdır. Eduroam üyesi kurumların kullanıcıları, kendi kurumlarındaki kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak taşınabilir bilgisayarları ile başka bir Eduroam üyesi kurumda kablosuz ağa bağlanabilmektedir. Dünya üzerinde şu an 33 ülkede birçok üniversite Eduroam’a katılmıştır. https://bilgiislem.istanbul.edu.tr/tr/content/sikca-sorulan-sorular/kablosuz-(wireless)-eduroam-agina-nasil-baglanabilirim%3F adresinde detayları anlatılan bu sistemi kullanabilmek için üniversitemiz tarafından size verilen bir

  e-posta adresine ve şifresine ihtiyacınız olacak.

  Öğrenci otomasyon sisteminde e-posta adresim/telefonum bulunmadığından
  sisteme giriş yapamıyorum e-posta adresimi/telefonumu nasıl tanımlayabilirim?

  Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen veya dilekçe ile Dekanlığa başvurulduğunda e-posta ve telefon bilgileriniz öğrenci otomasyon sistemine tanımlanmaktadır. Önemli duyuruların size ulaştırılabilmesi için Otomasyon Sisteminde, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), Özlük Bilgileri adımı üzerinden kayıtlı telefon numaranızı ve e-posta bilginizi güncel tutmanız gerekmektedir.

  Öğrenci otomasyon sisteminde ders seçimi yapmak istiyorum. Ama alt yarıyıllara yeni eklenen dersler var.
  Bu dersleri seçmem gerekir mi? Neye göre ders seçmem gerekiyor?

  Müfredat değişikliği yapıldığında alt yarıyıllara eklenen yeni dersler de otomasyon pencerenizde size almadığınız ders olarak gözükebilir. En son hangi yarıyılı başarı ile tamamladıysanız, o ve daha aşağıdaki yarıyıllara ait yeni eklenen derslerle herhangi bir ilişiğiniz yoktur. Bununla birlikte öğrenci kendi isteği doğrultusunda ders seçim danışmanına bilgi vermek ve danışmanın onay vermesi koşuluyla alt yarıyıllara ait dersi de seçebilir.

  * Bir öğrencinin okuduğu programdan mezun olabilmesi için her dönem alması gereken seçmeli-zorunlu ders listesi ve bunların kredi ve AKTS değerleri MÜFREDAT tabloları oluşturularak belirlenmiş ve duyurulmuştur. Öğrenci bu tablolara göre ders seçimini yapmaktadır. Otomasyon Sistemi  müfredat değildir. Ders seçimlerinin müfredata göre yapılmasında kullanılan bir araçtır.

  Öğrenci Belgesine ihtiyacım var. Öğrenci Belgemi nasıl alabilirim?

  Bu belge öğrencinin Fakültemize kayıtlı olduğunu göstermek amacıyla düzenlenmiştir. Öğrenci Belgesi bulunduğu dönemde kayıt yenileme işlemi yapmış ve azami süreyi aşmamış öğrencilere verilmektedir.

  Öğrenci Belgesi almaya hakkı bulunan Fakültemiz öğrencileri, öğrenci belgelerini AKSİS ve E-Devlet sistemi üzerinden “Elektronik İmzalı” şekilde temin edebilirler. Bu nedenle Fakültemize yapılan Islak İmzalı Öğrenci Belgesi müracaatları kabul edilmeyecek ve öğrenciler bu sistemlere yönlendirilecektir.

  Öğrenci Belgesi, öğrencinin ilişiği kesilmediği sürece belgenin temin edildiği dönemin (Güz ya da Bahar yarıyılı) sonuna kadar kullanılabilir.

  AKSİS üzerinden talep edilen belgeler fotokopi ile çoğaltılabildiği için aynı belgeden aynı dönem içinde birden fazla talep etmenize gerek yoktur.

  Öğrenci Belgesini İNGİLİZCE olarak aynı şekilde alabilirsiniz.

   Kayıt Dondurmak istiyorum, bunun için ne yapmak gerekmektedir?

  Kayıt dondurmak isteyen öğrenci, İ.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 29.maddesinde belirtilen nedenlerin varlığı halinde dilekçe ile başvuru yaparak ilgili yönetim kurulu kararıyla kaydını dondurulabilir.

   Kayıt Sildirmek istiyorum, bunun için ne yapmam gerekmektedir?

  Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin İ.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 30.maddesinin 2.fıkrası uyarınca kayıtlı bulundukları birimlere yazılı olarak talepte bulunmaları yeterlidir.

   Askerlik şubemden yazı geldi, askerliğimi nasıl tecil ettirebilirim?

  EK C/2 belgesi Fakültemiz tarafından her yıl ekim ayı sonunda, mezuniyet işlemlerinden sonra, ilişik kesme işlemleri ile birlikte ilgili Askerlik şubesine gönderilmektedir. Bunun dışında şubelerden size ulaşan taleplerle ilgili olarak Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen başvurmanız gerekmektedir.

   Fakültemdeki Öğrenci İşleri Bürosu bana hangi konularda yardımcı olabilir?

  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu örgüt yapısı olarak Fakülte Sekreterine bağlı olup, öğrenci kayıtları, kayıt evraklarının dosyalanması, öğrencilerin belge talepleri, öğrencilerin askerlik şubelerine durumlarının bildirilmesi, öğrenciler hakkında alınan (kayıt sildirme, kayıt dondurma gibi) Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının İ.Ü. Otomasyon Sistemine işlenmesi işlemlerini, Şehit ve gazi yakını olduğunu belgeleyen öğrencilerin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesi, Fakültemizde bulunan programlara ait ders müfredatlarının İ.Ü. Otomasyon Sistemine işlenmesi, Dersi veren öğretim üyelerinin derslere göre tanımlanması, işlemlerini ve öğrencilerin birimle ilgili diğer işlemlerini, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve İletişim Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenen Yönetmelikler, Yönergeler, Esaslar, Kararlar ve Kılavuzlar doğrultusunda yürütür.

  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenen, birimle ilgili verilerin bildirimi işlemlerini yapar.

  657 sayılı yasa ile belirlenen Devlet memurları çalışma saatleri ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen (Yaz, Kış uygulaması) mesai saatleri doğrultusunda hizmet verir.

   Kayıt yenileme işlemini ne zaman, nasıl yapmam gerekiyor?

  Akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapmanız gerekmektedir.

   Harçsız-Öğrenci Pasaportu çıkartılabiliyor mu?

  Dilekçe ile başvurulduğunda Dekanlık uygun gördüğünde Harçsız Pasaport yazısı verilmektedir.

   Öğrenci Kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?

  Öğrenci Kimliği Kaybında Yapılması Gereken İşlemler;

  Türkiye Halk Bankası İÜ Strateji Daire Başkanlığı” 0820-06200222’’ no’lu hesabına 20 TL (Yirmi Türk Lirası) yatırılması ve banka makbuzu (açıklamaya muhakkak “öğrenci adı-soyadı” ve “kimlik ücreti” diye yazılmalıdır),

  İki Adet vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi kabul edilmez.)

   Sınav tarihlerini nasıl öğrenebilirim?

  Fakültemiz Öğrenci İşleri Panosunda, iletisim.istanbul.edu.tr web sitesinde ve öğrenci otomasyon sisteminde ilan edilmektedir.

   Uzaktan öğretim yöntemiyle verilen ortak derslerin sınavları online olarak mı yapılacak?

  Fakültemiz Öğrenci İşleri Panosunda, iletisim.istanbul.edu.tr web sitesinde ve öğrenci otomasyon sisteminde ilan edilen programa göre, ortak ders sınav gününde fakültemizde yapılacaktır. Online ortamda sınav yapılmamaktadır.

  * Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerinde her dönem sadece 1 kez ödev teslimi yapılmakta, herhangi bir sınav yapılmamaktadır. Ödevler ile ilgili bilgilendirme, Öğrenci İşleri Duyuruları web sayfasından duyurulur.

   Derslerime ait sınav notlarımı göremiyorum?

  Dersin öğretim üyesi tarafından öğrenci otomasyon sistemi üzerinde ilan edilmemiştir.

   Sınav listesinde adımı göremiyorum?

  Dersi seçmemiş olabilirsiniz ya da danışmanınız tarafından dersiniz onaylanmamış olabilir.

   Derslerime ait Başarı Notumu (Harf Notumu) sonuç açıklanmasına rağmen hâlâ göremiyorum?

  Dersin öğretim üyesi tarafından harf notu çıktıları Öğrenci işleri Bürosuna teslim edilmediğinden ilanı yapılamamıştır.

   Güz/Bahar yarıyılında girmiş olduğum dersin sınav sonucu hâlâ açıklanmamış durumda, sınav sonucum ne zaman açıklanacak?

  Dersin öğretim üyesi Öğrenci Otomasyon sistemi üzerinde ilan ettiği zaman açıklanmaktadır.

   ABC dersinden 100 üzerinden XY notunu almıştım ancak daha yüksek not bekliyordum bunun yeniden incelenmesini istiyorum?

  İ.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 27.maddesinde belirtilen Sınav notlarına itiraz,
  (1) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl/yılsonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içinde, ilgili birimin öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekan veya müdür sınav kağıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Sınavın ilgili olduğu anabilim/bilim dalında tek öğretim üyesi varsa, bu komisyonun diğer üyeleri, sınava girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından dekan veya müdür tarafından seçilir.
  (2) Komisyon, en çok üç iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır.
  (3) Harfli olarak ilan edilen başarı notları ilan edildikten sonra, herhangi bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

   Ara Sınavlara (vize) giremedim, fakülteye geldiğimde bunların hepsine girebilir miyim?

  İ.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 24.maddesinde tanımlanan mazeret sınavına girebilirsiniz. Yönetmelik uyarınca tanımlanan “mazeret sınavı: Koşulları yerine getirmesine rağmen ara sınava geçerli bir nedenle giremeyen bir öğrencinin, süresi içerisinde bir dilekçe ile beyan ettiği mazeretinin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi üzerine ara sınav yerine yapılan sınavdır.”

   Sınava giremedim, raporum var, sınava girmem için geçerli olur mu?

  Raporunuzu süresi içerisinde bir dilekçe ile beyan etmeniz gerekmektedir. Fakülte yönetim kurulunca kabul edildiği taktirde ara sınavın (vize sınavının) mazeret sınavına girebilirsiniz. Bitirme sınavına (final) girilemediği takdirde bütünleme sınavına mazeretsiz girilebilmektedir.

  *Devamsızlık sonucu (FD) alarak başarısız olan öğrenciler koşulları yerine getirmediklerinden, ilgili derse ait final ve/veya bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.

   Mazeret sınavları ara sınavlardan sonra kaç gün içerisinde yapılmaktadır?

  Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde yapılmaktadır.

   Kaç dersten bütünleme sınavına girebilirim?

  Koşulları yerine getirmesine* rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler, bitirme sınavından sonra yapılan bütünleme sınavına girebilirler.

  *Devamsızlık sonucu (FD) alarak başarısız olan öğrenciler koşulları yerine getirmediklerinden, ilgili derse ait bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.

   Tek Ders Sınavı kaldırıldı mı?

  Tek Ders Sınavı 2017 yılında kaldırılmış ve yerine kapsamı genişletilen "Mezuniyete üç ders sınavı" getirilmiştir.

  Mezuniyete üç ders sınavı, kayıtlı olduğu diploma programından mezun olması için en çok üç dersten başarısız durumda olan öğrenciler için dersin/derslerin yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde yapılan sınavdır. Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için mezuniyete üç ders sınavına girilemez.

   Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş hakkında bilgi alabilir miyim?

   10.maddesinde belirtilen Yatay geçişler, çift anadal, yandal ve dikey geçiş (Değişik:RG-27/8/2011-28038, md.5)

  (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler ile çift anadal ve yandal programlarına ilişkin işlemler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

  (2) Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19 Şubat 2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

   Fakültenizde çift anadal/yandal imkânı var mıdır? Hangi programlar arasında yapılabiliyor? Özel şartı var mıdır?

  Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak çift anadal ve yandal programlarına ilişkin işlemler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Çift Anadal Yandal başvuruları 21 – 29 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

   Fakültenizde geçme notu kaçtır? Sınıf geçmek için ortalamanın kaç olması gereklidir?

  İ.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 23.maddesinin 2.fıkrası uyarınca AGNO’su yarıyıl esası uygulamasında birbirini takip eden iki yarıyıl 1.80’in altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler.

   Fakültenizde üst sınıftan ders alma durumu var mıdır? Hangi derslerdir?

  İ.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 23.maddesinin 6.fıkrası uyarınca Yarıyıl esası uygulamasında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulamasında ise en az iki yılsonunda AGNO’su 3.50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri sınıfın derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan bir üst sınıf ders/derslerini de alabilir. Bunun için öğrencinin gelmiş olduğu sınıfa kadar olan bütün derslerini almış ve başarısız dersi olmaması gerekir. Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca belirlenmiş olan kredi miktarından fazla olamaz. Bu kapsamda üst sınıftan hangi derslerin alınabileceği ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

   Dönem tekrarı yapmam durumumda fakülteyi uzatmadan bitirme şansım var mıdır?

  Yoktur.

   Mezun olduktan sonra diploma eki alma durumum nedir?

   33.maddesi uyarınca Diploma eki

  (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, ilgili birimlerce hazırlanıp Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca onaylanan diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

  (2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

   Hangi değişim programları bulunmaktadır?

  ErasmusFarabi ve Mevlana öğrenci değişim programları bulunmaktadır.

   Fakültede zorunlu staj var mıdır?

  Fakültemizde zorunlu stajlar bölümlere ve programlara göre farklılık göstermektedir.

  Detaylı bilgi için Staj Faaliyetleri web sayfasını inceleyebilirsiniz.

   Araştırma ve ödev hazırlayabilmek için kullanabileceğim bir kütüphane var mı?

  Fakültemizin giriş katında Öğrenci İşleri Bürosu karşısında, özellikle iletişim alanındaki yayınlara ulaşabileceğiniz bir kütüphane mevcuttur. Ayrıca üniversitemizde öğrencilerin kullanımına açık, fakülte ve yüksekokul kütüphaneleri bulunmaktadır. Özellikle üniversitemizin ilk kurulan fakülteleri, kütüphanelerinde zengin bir kitap koleksiyonunu öğrencilerin hizmetine sunmaktadır. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, üniversitenin en büyük ve arşivi en geniş kütüphanesidir. 2011-2012 yıllarında yapılan iyileştirme çalışmaları neticesinde öğrencilerimiz için hem ders çalışma hem de rahatlama imkânı sunan bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Öğrencilerimize kütüphane içerisinde kütüphanenin değerli kaynaklarına araştırma amacıyla erişim imkanı tanınmaktadır. Öğrencilerimiz kaynaklara kütüphane içerisinde ulaşılabilir ve kullanılabilir, okulun bilgisayarlarından sunulan internet hizmetinden faydalanılabilir, aynı zamanda belirlenen ücret karşılığında fotokopi ve yazıcı hizmeti de alınabilmektedir. Kütüphanede Eduroam sistemi ile kablosuz internete bağlanma imkânı da mevcuttur. Beyazıt yerleşkesinde, Beyazıt kampüsü ve Fen-Edebiyat yerleşkesine birkaç dakika mesafede olan kütüphaneye, tramvay ile Laleli durağından ulaşım sağlanabilir.

  Çalışma Saatleri: Hafta içi  8.00 – 20.30 arasındadır, yayın isteme 18.45′te sona ermektedir. Cumartesi 10.00 – 18.00 arasındadır, yayın isteme 15.00′te sona ermektedir. Okuma salonları pazar günü hariç  her gün 23.00′e kadar açıktır. Pazar günleri kapalıdır.

  İletişim Bilgileri: İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul Tel: 0 (212) 455 57 83 / Faks: 0 (212) 455 57 84 Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr

   Üniversitede özürlü öğrenciler için ne gibi destek ve yardımlar veriliyor?

  Öğrencilerimizin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek öğretim programları düzenler ve özürlülere yönelik araç gereç temini yapar, özel ders materyallerinin hazırlar.

  Birimden kimler destek alabilir? Birime aşağıdaki engel gruplarındaki tüm öğrenciler başvurabilir:

  Görme bozuklukları

  Konuşma bozuklukları

  İşitme bozuklukları

  Öğrenme bozuklukları

  Psikolojik bozukluklar

  İç organ hastalıklarına bağlı bozukluklar (şeker hastalığı, astım, karaciğer, böbrek rahatsızlıkları, vb)

  İletişim: Çapa Yerleşkesi Özürlü Öğrenci Birimi Birim Sorumlusu:
  Prof. Dr. Resa Aydın E-Posta:raydin@istanbul.edu.tr Telefon:02124142000/31302-32102

  Beyazıt Yerleşkesi Özürlü Öğrenci Birimi Birim Sorumlusu:

  Uzman Songül Altınsaçlı E-Posta:songula2002@yahoo.com Telefon:02124400000/10595

  Birim MemuruMahbube Akar E-Posta:mahbubeakar@yahoo.com Telefon:02124400000/10594

  ENGELSİZ BİLGİ MERKEZİ: İ.Ü. Engelsiz Bilgi Merkezimiz on adet bilgisayar, kabartma printer, kitap okuma makinesi, grafik basma makinesi ve sesli kitap üretilmek üzere dizayn edilen sesli stüdyodan oluşmaktadır. Bu merkezin birinci işlevi, görme engelli öğrencilerin kullanabilecekleri bir bilgisayar laboratuarı ihtiyacını karşılamasıdır. İkinci bir işlevi ise, görme engelli öğrencilerin ders materyallerine herkesle eşit şekilde ulaşmasının teminini sağlayacak olmasıdır. Yine ders materyallerine eşit şekilde erişim bağlamında, sesli kitap üreten diğer kütüphanelerle koordineli olarak sesli kitap üretme faaliyetinde bulunacak olmasıdır. Engelsiz Bilgi Merkezi Merkez Kütüphanede yer almaktadır. Türkiye’nin bu alanda en büyük merkezidir.