Gazetecilik ABD. 2017-2018 Lisansüstü Eğitim Programları Yazılı ve Mülakat Sınav Tarihleri

Gazetecilik Anabilim Dalı
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi
Doktora, Tezli Yüksek Lisans Yazılı ve Mülakat Sınavları
Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat Sınavları Saat, Tarih ve Yeri


Yazılı Sınav Tarihi ve Yeri

  • Gazetecilik Doktora, Genel Gazetecilik Yüksek Lisans, İletişim Sosyolojisi Yüksek Lisans Programları:
    15 Haziran Perşembe saat 9.00 Derslik 1


Mülakat Tarihleri ve Yerleri


  • Genel Gazetecilik Yüksek Lisans: 15 Haziran Perşembe saat 10.00 Toplantı Salonu 1


  • Gazetecilik Doktora: 15 Haziran Perşembe saat 14.00 Toplantı Salonu 1


  • İletişim Sosyolojisi: 16 Haziran Cuma saat 10.00 Toplantı Salonu 2


ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, ALIM KOŞULLARI:

– 2017-2018 Güz Dönemi için kontenjanlar Tezli Yüksek Lisans programları için 20 (Yirmi); Doktora programları için 15 (On beş)’tir.

– Lisansüstü öğrenci alımlarında mülâkat puanı esastır. Mülakat puanı Yazılı Sınav ve Sözlü Sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Öğrenci alımlarında, Yazılı Sınav yapılacaktır ve Yazılı Sınav mülakat puanının %60’ını oluşturacaktır. Ardından Sözlü Sınav yapılacaktır ve Sözlü Sınav da mülakat puanının %40’ını oluşturacaktır.

– Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Yazılı Sınav yapılmayacaktır; Sözlü Sınav yapılacaktır.

– Lisansüstü öğrenci alımlarında, öğrenciler Sözlü Sınavı’na porfolyo/sunum dosyası ile (CV, yapmış olduğu çalışmalar, görsel-işitsel ürünler, katıldığı kurslar, sertifikalar, sosyal sorumluluk projeleri gibi) gireceklerdir.

– Lisansüstü öğrenci alımlarında, Kitap Okuma Listesi aday öğrencilerin sorumlu olduğu kaynaklardır.

– Bilimsel Hazırlık Programı uygulanmayacaktır.

YAZILI SINAV:

  • Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin hazırlamış olduğu sorular, öğrencilere sınıf ortamında dağıtılır ve sınav süresi sonunda kâğıtlar Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından değerlendirilir. Sınavda geçerli not baremi İÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği gibidir. ( MADDE 27 (4)  Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.)