(Son sınıf öğrencileri için) Gazetecilik Bölümü İletim Gazetesi İç Stajı - Güz Dönem Stajı Başlamıştır

(Son sınıf öğrencileri için) Gazetecilik Bölümü İletim Gazetesi İç Stajı - Güz Dönem Stajı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Staj Yönergesi‘ne göre düzenlenmiştir.

Öğrencilerin belirlenen süre içerisinde ‘İletim Gazetesi Haber Hazırlama Şartnamesi’ne uygun olarak görselleri ile birlikte staj çalışmalarını hazırlamaları gerekmektedir. Staj ödevleri yalnızca verildiği süre içerisinde geçerlidir. Dönem içinde zamanında sisteme yüklenmesi gereken çalışmalar gelecek dönemlerde kabul edilmeyecektir.

Stajın tamamlanması için bireysel olarak yapılan en az 2 farklı çalışmanın “4 üzerinden en az 2” notu alması gerekmektedir. Bu nedenle risk almamak için verilen tüm çalışmaların yapılması tavsiye edilir.
2015-07-06 19-52-40 Özel Haber Çalışması Schoology - Google ChromeBaşarı ölçütünde staj yönergesinde yer alan, İletim Gazetesi İç Staj Değerlendirme Belgesi Değerlendirme Tablosu kullanılmaktadır. Hesaplanan puan daha sonra 4’lük sisteme çevrilmektedir.

Staj süresi dolduktan sonra sadece en az 2 çalışmaya katılan öğrenciler değerlendirilmeye alınacak ve başarı durumları sisteme girilecektir. Stajlarını başarıyla tamamlayanlar belgelerini Gazetecilik Bölüm Sekreterliğinden alabilirler. Başarısız olanlar, bu sayfadan duyurulacak olan bir sonraki staj dönemine katılarak, stajlarına yeniden başlarlar.

Zamanında (3.sınıfta) stajını yapmayan ya da stajda başarısız olan öğrenciler için 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi staj çalışmaları 1-30 Kasım 2017 arasında yapılacaktır.

Staja katılmak isteyen öğrenciler http://app.schoology.com/register.php?type=student  adresinden giriş yapacakları staj programına, yeni dönem staj kodu GB7FQ-2HBFG kullanarak katılabilirler.

Önceki dönemlerde sisteme giriş yapan öğrenciler web sitesine giriş yaptıktan sonra en üst bölümde yer alan Courses >> Join adımından yeni dönem staj kodunu kullanarak giriş yapabilirler.

Staj çalışmaları http://app.schoology.com/login web sitesi üzerinden yukarıdaki erişim kodu girilerek gerçekleştirilmektedir. Aşağıda kapalı tutulan, eski döneme ait staj kodları yer almaktadır.


MAYIS 2017 STAJ DÖNEMİ GİRİŞ KODU: SQ6W7-HQ6QN

ARALIK 2016 STAJ DÖNEMİ GİRİŞ KODU: ZQ48T-97KZ5

HAZİRAN 2016 STAJ DÖNEMİ GİRİŞ KODU: RS42G-F4S4H

NİSAN 2016 STAJ DÖNEMİ GİRİŞ KODU: 23J5F-8V9J2

EYLÜL 2015 STAJ DÖNEMİ GİRİŞ KODU: P2XFN-BBNPB

Eylül-2015/Nisan 2016 STAJ DEĞERLENDİRMESİ.xlsx
Başarılı öğrenciler staj belgelerini Gazetecilik Bölüm Sekreterliğinden alabilirler.

Staj duyuruları ve sonuçlarını öğrenmek için lütfen staj takip sistemini kullanınız.