Genel Gazetecilik Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu