Genel Gazetecilik Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Formu