GZT Lisansüstü Mülakat Tarih ve Koşulları (2019-2020 BAHAR)

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
GAZETECİLİK A.B.D. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI BAŞVURULARI
(Tezli Yüksek Lisans)
MÜLAKAT TARİH, YER, SAAT VE KOŞULLARI>> YAZILI SINAV TARİHİ


  PROGRAM  TARİH  YER  SAAT
 Genel Gazetecilik
 Tezli Yüksek Lisans
  08 Ocak 2020
  ÇARŞAMBA
 İÜ İletişim Fakültesi
 3. Kat Derslik 1
 10.00
>> SÖZLÜ SINAV TARİHİ


 PROGRAM TARİH YER SAAT
 Genel Gazetecilik
 Tezli Yüksek Lisans
  09 Ocak 2020
  PERŞEMBE

 İÜ İletişim Fak.
 1. Kat
 Toplantı Odası 1
 10.00
>> ALIM KOŞULLARI:
  • Mülakat puanı, Yazılı Sınav ve Sözlü Sınav olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Toplam Mülakat puanının % 50'sini Yazılı Sınav, % 50'sini de Sözlü Sınav oluşturacaktır.
  • Bilimsel Hazırlık Programı uygulanmayacaktır.


>> SÖZLÜ SINAV:
  • Öğrenciler, Sözlü Sınavı'na portfolyo/sunum dosyası (CV, yapmış olduğu ​çalışmalar, görsel-işitsel ürünler, katıldığı kurslar, sertifikalar,
    sosyal sorumluluk projeleri gibi) ile gireceklerdir.
  • Doktora programı Sözlü Sınavı'na giren -tezli yüksek lisans mezunu- adayların yanlarında yüksek lisans tezlerini de getirmeleri gerekmektedir.
  • İÜ İletişim Fakültesi web sayfasında yer alan Kitap Okuma Listeleri aday öğrencilerin sorumlu olduğu kaynaklardır:

>> YAZILI SINAV:
  • Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin hazırlamış olduğu sorular, öğrencilere sınıf ortamında dağıtılır ve sınav süresi sonunda kâğıtlar Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından değerlendirilir.
  • Sınavda geçerli not baremi İÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği gibidir. [MADDE 9] (4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.