Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD. 2017-2018 Lisansüstü Eğitim Programları Yazılı ve Mülakat Sınav Tarihleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi
Doktora, Tezli Yüksek Lisans Yazılı ve Mülakat Sınavları
Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat Sınavları Saat, Tarih ve Yeri


Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Doktora
Yazılı Sınavı: 15 Haziran 2017 Saat: 09.00-09.40 İletişim Fakültesi Amfi B (Kat 3)
Mülakat Sınavı: 16 Haziran 2017 Saat: 09.00-12.00 İletişim Fakültesi Toplantı Salonu 4(Kat 3)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans
Yazılı Sınavı: 15 Haziran 2017 Saat: 09.00-09.40 İletişim Fakültesi Amfi B (Kat 3)
Mülakat Sınavı: 16 Haziran 2017 Saat: 13.00- 16.00 İletişim Fakültesi Toplantı Salonu 4(Kat 3)

Kurumsal İletişim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
Yazılı Sınavı: 15 Haziran 2017 Saat: 09.00-09.40 İletişim Fakültesi Amfi B (Kat 3)
Mülakat Sınavı: 16 Haziran 2017 Saat: 13.00- 16.00 İletişim Fakültesi Toplantı Salonu 5 (Kat 4)

Yeni Medya ve İletişim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
Yazılı Sınavı: 15 Haziran 2017 Saat: 09.00-09.40 İletişim Fakültesi Amfi B (Kat 3)
Mülakat Sınavı: 16 Haziran 2017 Saat: 13.00- 16.00 İletişim Fakültesi 99 Nolu Çalışma Odası
(Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı Başkanlığı) (Kat 3)


Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
Kişilerarası İletişim Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Yazılı Sınavı: 15 Haziran 2017 Saat: 09.00-09.40 İletişim Fakültesi Amfi B (Kat 3)
Mülakat Sınavı: 16 Haziran 2017 Saat: 13.00- 16.00 İletişim Fakültesi 69 Nolu Çalışma Odası
(Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı) (Kat 2)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Mülakat Sınavı: 15 Haziran 2017 Saat: 09.00-11.00 İletişim Fakültesi Toplantı Salonu 4 (Kat 3)

Reklamcılık İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Mülakat Sınavı: 15 Haziran 2017 Saat: 11.00-13.00 İletişim Fakültesi Toplantı Salonu 5 (Kat 4)

Kişilerarası İletişim İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Mülakat Sınavı: 15 Haziran 2017 Saat: 14.00-16.00 İletişim Fakültesi 69 Nolu Çalışma Odası
(Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı) (Kat 2)

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, ALIM KOŞULLARI:

– 2017-2018 Güz Dönemi için kontenjanlar Tezli Yüksek Lisans programları için 20 (Yirmi); Doktora programları için 15 (On beş)’tir.

– Lisansüstü öğrenci alımlarında mülâkat puanı esastır. Mülakat puanı Yazılı Sınav ve Sözlü Sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Öğrenci alımlarında, Yazılı Sınav yapılacaktır ve Yazılı Sınav mülakat puanının %60’ını oluşturacaktır. Ardından Sözlü Sınav yapılacaktır ve Sözlü Sınav da mülakat puanının %40’ını oluşturacaktır.

– Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Yazılı Sınav yapılmayacaktır; Sözlü Sınav yapılacaktır.

– Lisansüstü öğrenci alımlarında, öğrenciler Sözlü Sınavı’na porfolyo/sunum dosyası ile (CV, yapmış olduğu çalışmalar, görsel-işitsel ürünler, katıldığı kurslar, sertifikalar, sosyal sorumluluk projeleri gibi) gireceklerdir.

– Lisansüstü öğrenci alımlarında, Kitap Okuma Listesi aday öğrencilerin sorumlu olduğu kaynaklardır.

– Bilimsel Hazırlık Programı uygulanmayacaktır.

YAZILI SINAV:

  • Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin hazırlamış olduğu sorular, öğrencilere sınıf ortamında dağıtılır ve sınav süresi sonunda kâğıtlar Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından değerlendirilir. Sınavda geçerli not baremi İÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği gibidir. ( MADDE 27 (4)  Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.)