HİT Lisansüstü Mülakat Tarih ve Koşulları (2019-2020 BAHAR)

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM A.B.D. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI BAŞVURULARI
(Tezli Yüksek Lisans ve Doktora)
MÜLAKAT TARİH, YER, SAAT VE KOŞULLARI


>> YAZILI SINAV TARİHLERİ


  PROGRAM  TARİH YER
  SAAT
  Kurumsal İletişim
  Tezli Yüksek Lisans
  08 Ocak 2020
  ÇARŞAMBA
 İÜ İletişim Fakültesi
 Giriş Kat Derslik 4
 10.00
  Yeni Medya ve
  İletişimYönetimi
  Tezli Yüksek Lisans
  08 Ocak 2020
  ÇARŞAMBA
  İÜ İletişim Fakültesi
  Giriş Kat Derslik 4
 10.00
  Halkla İlişkiler ve
  Tanıtım Doktora
  08 Ocak 2020
  ÇARŞAMBA
  İÜ İletişim Fakültesi
  Giriş Kat Derslik 4
 10.00

>> SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ


  PROGRAM  TARİH YER
  SAAT
  Kurumsal İletişim
  Tezli Yüksek Lisans
  08 Ocak 2020
  ÇARŞAMBA
  İÜ İletişim Fak.
  2. Kat Toplantı Odası 4
 13.00
  Yeni Medya ve
  İletişimYönetimi
  Tezli Yüksek Lisans
  09 Ocak 2020
  PERŞEMBE
  İÜ İletişim Fak.
  3. Kat Toplantı Odası 5
 10.00
  Halkla İlişkiler ve
  Tanıtım Doktora
  09 Ocak 2020
  PERŞEMBE
  İÜ İletişim Fak.
  2. Kat Toplantı Odası 4
 10.00
>> ALIM KOŞULLARI:
  • Mülakat puanı, Yazılı Sınav ve Sözlü Sınav olmak üzere iki sınavdan oluşmaktadır. Toplam Mülakat puanının % 60'ını Yazılı Sınav, % 40'ını da Sözlü Sınav oluşturacaktır.
  • Öğrenciler, Sözlü Sınavı'na portfolyo/sunum dosyası (CV, yapmış olduğu çalışmalar, görsel-işitsel ürünler, filmler, katıldığı kurslar, sertifikalar, sosyal sorumluluk projeleri gibi) getirebilirler.

  • Doktora programı Sözlü Sınavı'na giren -tezli yüksek lisans mezunu- adayların yanlarında yüksek lisans tezlerini de getirmeleri gerekmektedir.
  • İÜ İletişim Fakültesi web sayfasında yer alan Kitap Okuma Listeleri aday öğrencilerin sorumlu olduğu kaynaklardır:
  • Bilimsel Hazırlık Programı uygulanmayacaktır.

>> YAZILI SINAV:

  • Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin hazırlamış olduğu sorular, öğrencilere sınıf ortamında dağıtılır ve sınav süresi sonunda kâğıtlar Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından değerlendirilir.
  • Sınavda geçerli not baremi İÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği gibidir. [MADDE 9] (4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.