Radyo, TV ve Sinema ABD. 2017-2018 Lisansüstü Eğitim Programları Yazılı ve Mülakat Sınav Tarihleri

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ANABİLİM DALI


2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ALIM KOŞULLARI, YAZILI SINAV VE MÜLAKAT TARİHLERİ,
YER VE SAATİ


ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, ALIM KOŞULLARI:

- 2017-2018 Güz Dönemi için kontenjanlar Tezli Yüksek Lisans programları için 20 (Yirmi); Doktora programları için 15 (On beş)'tir.

- Lisansüstü öğrenci alımlarında mülâkat puanı esastır. Mülakat puanı Yazılı Sınav ve Sözlü Sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Öğrenci alımlarında, Yazılı Sınav yapılacaktır ve Yazılı Sınav mülakat puanının %60'ını oluşturacaktır. Ardından Sözlü Sınav yapılacaktır ve Sözlü Sınav da mülakat puanının %40'ını oluşturacaktır.

- Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Yazılı Sınav yapılmayacaktır; Sözlü Sınav yapılacaktır.

- Lisansüstü öğrenci alımlarında, öğrenciler Sözlü Sınavı'na porfolyo/sunum dosyası ile (CV, yapmış olduğu çalışmalar, görsel-işitsel ürünler, katıldığı kurslar, sertifikalar, sosyal sorumluluk projeleri gibi) gireceklerdir.

- Lisansüstü öğrenci alımlarında, Kitap Okuma Listesi aday öğrencilerin sorumlu olduğu kaynaklardır.

- Bilimsel Hazırlık Programı uygulanmayacaktır.

YAZILI SINAV:

  • Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin hazırlamış olduğu sorular, öğrencilere sınıf ortamında dağıtılır ve sınav süresi sonunda kâğıtlar Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından değerlendirilir. Sınavda geçerli not baremi İÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği gibidir. ( MADDE 27 (4)  Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.)


>> YAZILI SINAV TARİHLERİ-YER VE SAATİ:                                  

Yazılı Sınav TarihleriProgramın AdıYeri                           Saati
15 Haziran 2017

 
Tezli Yüksek Lisans

 
İÜ İletişim Fakültesi Amfi A10:00
15 Haziran 2017DoktoraİÜ İletişim Fakültesi Derslik 710:00

 

>> MÜLAKAT TARİHLERİ-YER VE SAATİ:                                  Mülakat TarihleriProgramın AdıYeri                           Saati
16 Haziran 2017

 
Tezli Yüksek LisansİÜ İletişim Fakültesi
Cep Sineması
10:00
15 Haziran 2017

 
Tezsiz Yüksek LisansİÜ İletişim Fakültesi
Cep Sineması
13:00
16 Haziran 2017DoktoraİÜ İletişim Fakültesi
Toplantı Salonu 1
10:00