Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Hakkında

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; özel ve kamu kurumlarında, kuruma ilişkin hedef kitlede olumlu izlenimler yaratacak ilişkiler kurabilen uzmanlar yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Her yıl ortalama 75 öğrencinin alındığı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde ağırlıklı olarak halkla ilişkiler, tanıtım ve reklamcılık konularında dersler verilmekte ve kurama dayanan bilgileri uygulamaya dönüştürebilmeleri amacıyla kurum bünyesinde öğrencilere staj olanakları sağlanmaktadır

Halkla İlişkiler kavramı, içinde psikoloji, sosyoloji, iletişim gibi pek çok disiplini de barındırmaktadır. Bu kadar çok disiplinden yararlanıyor olması halkla ilişkilerin önemini arttırmakta, eğitimini kapsamlı bir hale sokmaktadır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bu eğitim tüm yönleriyle en kapsamlı biçimde öğrencilerimize verilmektedir.

>> Kariyer Olanakları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, hem reklam hem de halkla ilişkiler sektörüne sayısız personel kazandırmaktadır. İş başvurularında İstanbul Üniversiteli olmak tercih edilen nitelikler arasında yer almaktadır. Hem kuramsal eğitime hem de uygulamaya ağırlık verilmesi öğrencilerimizin profesyonel yaşamlarında başarıya ulaşmalarına ve topluma yön veren, göz önünde olan çalışmalara imza atmalarına temel oluşturmaktadır. Günümüzde hemen hemen her kurum ve kuruluşta halkla ilişkiler departmanının bulunması öğrencilerimizin önünü açmıştır. Ayrıca reklam ajanslarının sayısının 1980’li yıllardan itibaren artması da bu alanda bir açığı ortaya çıkarmıştır. Mezunlarımız, reklam ajansından haber ajansına, özel sektör şirketlerinin halkla ilişkiler birimlerinden kamu sektörünün tanıtım yapılarına uzanan geniş bir iş alanında çalışabilmektedir.

>> Mezunların Öğrenme Çıktıları

Bilgi

 1. Kültürün oluşumu ve değişimi süreçlerine dair bilgi sahibidir.
 2. Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
 3. Siyaset, güç ve iktidar kavramlarını bilir.
 4. İletişim alanındaki tarihi, kuramsal kavramsal, ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
 5. Halkla ilişkiler temel kavram ve uygulamalarını bilir.
 6. Reklam çözümlemeleri yapabilir.
 7. Siyasal iletişim ve diplomasi alanında bilgi sahibi olarak lobi çalışmalarında bulunabilir.
 8. Ekonominin temel kavramlarını bilir ve alanında uygulamalı analizler yapabilir.
 9. Küresel ve yerel medya sektörlerinin yapı ve işleyişini bilir.
 10. Kurumsal iletişim yönetimini ilgilendiren uygulama ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

Beceri

 1. Halkla ilişkiler alanına giren her türlü iletişim çalışmasını gerçekleştirir.
 2. Bireysel ve kurumsal sosyal sorumluluğun bilincinde olarak iletişim kampanyaları gerçekleştirir, sponsorluk projeleri hazırlayabilir.
 3. Reklam kampanyalarını oluşturur ve uygular.

Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler

 1. Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim öğelerinin, sosyal psikolojik kökenli temel kaynaklarının ayırdına varır.
 2. Sanat ve kültürel miras konularında bilinçli ve duyarlıdır.
 3. Kritik, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme yeteneğine sahip olacaklardır.
 4. Reklam ve halkla ilişkiler alanında metin yazma tekniklerini bilir ve uygular.
 5. Halkla ilişkiler kavram ve tekniklerini bilerek mesleki etik bağlamında teknolojiyi de kullanarak halkla ilişkiler etkinliklerini gerçekleştirebilir.

>> Kabul Koşulları
Üniversite sınavında bu bölümü kazanmış olmak.

>> Mezuniyet Koşulları
Tüm derslerden başarılı olarak toplamda 240 AKTS’yi (her dönem en az 30 AKTS olacak şekilde) almak ve stajlarını tamamlamış olmak.

>> Alınacak Derece / Ünvan
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Lisans diploması.

 << ÖĞRENCİ UYGULAMA VE STAJ BİRİMLERİ >>

>> Halkla İlişkiler ve Reklam Atölyesi “Simetri” – atolyesimetri.org

Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde kurulan “Atölye Simetri”, öğrencilerimize derslerde öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı tanıyor. 2011 yılında çalışmalarına başlayan Atölye Simetri, iletişim sektörü ile Akademi arasında sağlam köprüler kurmaya çaba harcayacak.

Atölye Simetri’de öğrenciler hazırlayacakları Blog ve e-bülten ile sektörün nabzını tutuyor, gelişmeleri yakından takip ediyor ve stratejik değeri yüksek üretimler yapıyorlar.

Sosyal medyayı çok etkin olarak kullanmayı hedefleyen Atölye Simetri, önemli etkinliklere ve organizasyonlara da imza atıyor.

İletişim Fakültesi’ne yeni bir vizyon kazandırmayı hedefleyen Atölye Simetri, iletişim çağına ayak uyduracak, yeniliklerin ve gelişmelerin önünde gidecek ve dünyayı doğru okumayı başarabilecek bir iletişimci kuşağı yetiştirmenin çabası içinde.

ATÖLYE SİMETRİ’nin sosyal medya adresleri:

22/05/2012
80711 defa okundu


İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt/İstanbul

Tel: +90 (212) 440 00 00 (12604-DEKANLIK) | Mail: iletisim_dekan@istanbul.edu.tr