Fakülte Kurulu Kararları

10.04.2018Fakülte Kurulu
06.03.2018
Fakülte Kurulu
06.02.2018
Fakülte Kurulu
09.01.2018Fakülte Kurulu
26.12.2017Fakülte Kurulu
15.09.2017Fakülte Kurulu
11.07.2017Fakülte Kurulu
06.06.2017Fakülte Kurulu
16.05.2017Fakülte Kurulu
19.04.2017Fakülte Kurulu

05.04.2017Fakülte Kurulu
03.01.2017Fakülte Kurulu
13.12.2016Fakülte Kurulu
11.05.2016Fakülte Kurulu
18.03.2016Fakülte Kurulu
11.03.2016Fakülte Kurulu
08.10.2015Fakülte Kurulu
02.06.2015Fakülte Kurulu
29.04.2015Fakülte Kurulu
03.06.2014Fakülte Kurulu
05.03.2014Fakülte Kurulu
06.12.2013Fakülte Kurulu

 

Birlikte, Hep Daha İyisi ve İlerisi İçin

Türkiye’nin ilk İletişim Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ihtiyaçlarına cevap verebilmek, fakültemizi geleceğe hazırlayacak stratejik kararları hızla almak ve hayata geçirmek için farklı bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız. Biliyoruz ki çağın gereği olan hıza ve etkinliğe ulaşabilmek, farklı fikirleri barındıran güçlü bir ekip çalışmasıyla ancak mümkün olabilir.

Fakültemizdeki iletişim ağını daha güçlü hâle getirmek için çağdaş yönetim araçlarını etkili bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bunlar arasında en önemlisi, bilgi yönetim sistemleri yani otomasyon. Otomasyon sistemleri, hepimizin güncel verilere anında ulaşmamızı ve doğru veriye dayalı karar verebilmemizi olanaklı kılıyor, tüm süreçleri daha şeffaf ve takip edilebilir hâle getiriyor. Bürokrasinin daha da azaldığı, çok daha hızlı ve şeffaf bir fakülte hâline geleceğiz.

Öğrenci merkezli ve öğrenci dostu bir fakülte olmak için de büyük bir çaba içerisindeyiz. Geleneksel eğitim öğretim işlevlerimizi geliştirerek sürdürürken diğer yandan da yenilikçi program ve yöntemleri hayata geçireceğiz. Çünkü geleceğe yön verecek olan gençleri yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimiz meslek edinmek, yeni bilgiler öğrenmek, yeni bakış açılarını tanımak ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi diplomasıyla hayata başlangıç yapmak için fakültemize geliyorlar. Üniversite eğitimi aldıkları süre boyunca biz onlara katkı sağlarken, onlar da bizi sürekli yeniliğe ve gelişmeye teşvik ediyorlar. Onların gözünden dünyaya bakmak, onların taleplerine ve ihtiyaçlarına duyarlı olmak, eğitim ve hizmet kalitemizin daha da artmasını sağlıyor. İletişim Fakültesi yönetiminin en önemli çalışmalarının başında “Öğrenci Odaklı” bir fakülte olmak geliyor.

Şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir bir İletişim Fakültesi’nin ilk adımı olarak; Fakültemizin Akademik kurulları olan, Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu, Bölüm Kurulu ve Ana Bilim Dalı Kurulu kararları (disiplin kurulu kararları hariç) düzenli olarak Fakültemizin web sitesinden yayımlanacaktır.

Yönetim Kurulu Toplantıları haftanın her salı günü saat 11.00’da, Fakülte Kurulu her ayın ilk salı günü saat 10.30’da, Bölüm kurulları ve Anabilim Dalı Kurulları her ay düzenli olarak yapılacak ve bu linkten yayımlanacaktır.

Şeffaf, kalitesini belgeleyen, ölçülebilir, hesap verebilir ve denetlenebilir olmak kaydıyla, özerkliğin ve akademik özgürlüğün olduğu fakültemiz çok daha fazla üretecektir. Fakültemizi geleceğe hep birlikte taşıyalım.

Sevgi ve Saygılarımızla,

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI