Akademik

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden AB Erasmus+ Projesi (Eylül 2015 – Ağustos 2018

erasmus+


Türk Dünyası Belgesel Film Festivali - İstanbul Gösterimleri (27 Eylül - 7 Kasım 2017)


Bu yıl ikincisi düzenlenen ve İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı Türk Dünyası Belgesel Film Festivali 27 Eylül - 7 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında “Türk Dünyası Sinemasında Ortak Organizasyon ve Festivaller” adlı panel İÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen “Kültür Taşıyıcısı Olarak Belgesel ve Sinema” konulu panel 29 Eylül’de İÜ Kongre Merkezi’nde yapıldı.

ISNM - International Symposium of New Media from the Past to the Future (10-15 May, 2017)


İÜ Rektörlük Binası Doktora Salonu ve Mavi Salon’da toplam 6 oturum olarak gerçekleştirilen sempozyuma dünya çapında çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve konuşmacılar katıldı. Akademisyenler yeni medya, sosyal medya gibi başlıklar altında gerçekleşen oturumlarda yeni medyanın sinemaya etkisi, sosyal medya kullanımının çocuklara etkisi, sosyal medyada nefret söylemi, sanal gerçeklik, web sayfası kullanımı, kendini ifade etme aracı olarak sosyal medya kullanımı, görsel iletişim tasarımının gibi birçok başlıkta sunumlarını gerçekleştirdi.

World Communication Forum Davos in Istanbul (3-4 November, 2016)


“Krizler ve Şanslar: Ülke, Şirket ve Kişisel İtibar” temasıyla gerçekleştirilen Davos Dünya İletişim Forumu, 3-4 Kasım tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde düzenlendi. Davos Dünya Ekonomi Forumu kapsamında gerçekleştirilen foruma dünya çapında alanında uzman isimler katıldı.


14th International Symposium Communication in The Millennium (5-7 May, 2016)


İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda yapılan açılışla başlayan 14. Uluslararası “Communication In the Millenium” (CIM) Sempozyumu, 5-6 Mayıs’ta gerçekleştirildi

İletişim Fakültesi Dergisi – http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuifd

 

Hızla gelişen iletişim dünyası, toplumsal, ekonomik ve ideolojik anlamda ülkemizi etkilemektedir. Bu bağlamda toplumumuzu gözlemleyebilmek ve çözümleyebilmek için iletişim bilimleri ciddi bir kaynaktır. Bu kaynak aynı zamanda toplumda var olan aksaklıkların düzeltilebilmesi ve toplumsal değişimlerin takip edilebilmesini de sağlar. Bu noktada İletişim Fakülteleri önemli bir rol üstlenmektedir. Fakültemizce hazırlanan İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, Türkiye çapında iletişim alanında yapılan çalışmaların hedefe ulaşmasında önemli bir araçtır. Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Radyo-Televizyon-Sinema olmak üzere üç bölümden oluşan İletişim Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ve Türkiye’nin seçkin iletişim bilimcilerinden oluşan hakem kuruluyla akademik çıtayı yükseltme çabası içerisindedir.İletişim alanında etkinlik gösteren herkese yardımcı olmak üzere hazırlanan İletişim Fakültesi Dergisi, bu alandaki gelişmeleri izleyerek, bilimsel çalışmalar ile bu alandaki boşlukları doldurarak, gündemdeki sorulara ve tartışmalara bilimsel bakış açısı getirmektedir. İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, aynı zamanda akademik yükselme kriterlerine ulaşmak isteyen genç iletişim bilimcilerine de önemli bir uygulama alanı yaratmaktadır.