Kurul ve Komisyonlar

Fakülte Kalite Kurulu

KURUL BAŞKANI
TELEFON                                          E- POSTA
Prof. Dr. Ergün YOLCU
(212) 440 00 00 / 12605                    eyolcu@istanbul.edu.tr


KURUL BAŞKAN YARDIMCISI
TELEFON                                          E- POSTA
Dr.Öğr.Üyesi Ümit SARI
(212) 440 00 00 / 12605                    umitsari@istanbul.edu.tr

KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLERİ
TELEFON                                          E- POSTA
Dr.Öğr.Üyesi Özlem ARDA
(212) 440 00 00 / 12705                    ozlemarda@istanbul.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Süleyman TÜRKOĞLU
(212) 440 00 00 / 12716                    turkoglus@istanbul.edu.tr


KURUL DANIŞMANI
TELEFON                                          E- POSTA
Öğr.Gör. Canan TOPCU
                                                           mail@canantopcu.com

DOKÜMANTASYON SORUMLUSU
TELEFON                                          E- POSTA
Saniye Sezgin (Personel Şefi)
(212) 440 00 00 / 12713                    ssd@istanbul.edu.tr

KURUL ÜYELERİ
TELEFON                                          E- POSTA
Arş.Gör. Rabia ZAMUR TUNCER
(212) 440 00 00 / 12646                    rabia.zamur@istanbul.edu.tr
Selim Eker (Fakülte Sekreteri)
(212) 440 00 00 / 12607                    eker.s@istanbul.edu.tr 

Bilim ve Araştırma Politikaları Kurulu

    >  Prof. Dr. Ali Murat Vural (Koordinatör)

    >  Prof. Dr. Hasan Akbulut
    >  Doç. Dr. Oya Morva
    >  Dr.Öğr.Üyesi Fırat Tufan
    >  Arş. Gör. Dr. Derya Gül Ünlü


Uluslararasılaşma Komisyonu

    >  Prof. Dr. Ayşen Akkor Gül (Koordinatör)

    >  Prof. Dr. Nilüfer Sarı Sezer
    >  Doç. Dr. Ceyda Ilgaz Büyükbaykal
    >  Dr.Öğr.Üyesi Habibe Öngören Zafer

    >  Arş. Gör. Ayşe Cengiz Temizkan
    >  Arş. Gör. Oğuz Kuş
    >  Arş Gör. Volkan Erol

    >  Arş. Gör. Yeşim Akmeraner
     > Arş. Gör. Tansu Akdemir

Sosyal Medya Komisyonu

    >  Doç. Dr. Özgü Yolcu (Koordinatör)

    >  Doç. Dr. Betül Önay Doğan
    >  Arş. Gör. Batu Anadolu
    >  Arş. Gör. Caner ErdoğanSosyal Sorumluluk Projeleri Komisyonu

    >  Prof. Dr. Emine Yavaşgel (Koordinatör)
    >  Prof. Dr. Rengin İskeçe
    >  Doç. Dr. Seher Er
    >  Dr.Öğr.Üyesi İlkay Nişancı
    >  Dr.Öğr.Üyesi Necla Odyakmaz
    >  Arş. Gör. Dr. Alev Aslan

Eğitim Komisyonu

    >  Prof. Dr. Güven Büyükbaykal (Koordinatör)
    >  Prof. Dr. Murat İri
    >  Prof. Dr. Abdullah Özkan
    >  Doç. Dr. Hatun Boztepe
    >  Dr.Öğr.Üyesi Özlem Arda
    > Arş. Gör. Mesut İris
Üniversite, Fakülte ve Sanayi İşbirliği Komisyonu

    >  Prof. Dr. Suat Gezgin (Koordinatör)
    >  Prof. Dr. Şebnem Çağlar
    >  Doç. Dr. Meltem Bostancı
    >  Arş. Gör. Sedat Kökat
    >  Arş. Gör. Turgay Yerlikaya

Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

    >  Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç (Koordinatör)

    >  Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk

    >  Doç. Dr. Şükrü Sim
    >  Dr.Öğr.Üyesi Ersin Turan
    >  Arş. Gör. Dr. Ahmet Kadri Kurşun


Girişimcilik Komisyonu

    >  Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu (Koordinatör)
    >  Doç. Dr. Uğur Gündüz
    >  Doç. Dr. Nilüfer Fatma Göksu
    >  Dr.Öğr.Üyesi Özlem Kalan
    > Arş. Gör. Dr. Mehmet Sarı

Dekanlığa Bağlı Birimler

Kurumsal İletişim Birimi
    >  Prof. Dr. Seda Mengü (Koordinatör)

    >  Prof. Dr. Ceyhan Kandemir
    >  Prof. Dr. Yeşim Güçdemir
    >  Prof.Dr. Ayşe Melahat Kalay
    >  Doç. Dr. Feride Akım (Sponsorluk)
    >  Doç. Dr. Nilnur Tandaçgüneş
    >  Öğr. Gör. Fatih Özkoyuncu
    >  Arş. Gör. Pınar Aslan
    > Arş. Gör. Damla Akar

Fakülte Öğrenci Yarışmaları Birimi
    >  Prof. Dr. Ceyhan Kandemir (Koordinatör)
    >  Doç. Dr. Esra Gülay Er Pasin
    >  Doç. Dr. Gizem Parlayandemir
    >  Dr.Öğr.Üyesi Ümit Sarı
    >  Arş. Gör. Dr. Ekin Bal

 
Fakülte Uygulama Birimleri Koordinatörlüğü
    >  Dr.Öğr.Üyesi Mesut Aytekin (Koordinatör)
    >  Arş. Gör. Kemal Deniz
    >  Arş Gör. Gizem Orçin
 
Uygulama Birim Sorumluları
    >  Dr.Öğr.Üyesi Hülya Semiz Türkoğlu (İletim Gazetesi)
    >  Dr.Öğr.Üyesi Onur Akyol (İFS Stüdyoları)
    >  Dr.Öğr.Üyesi Fırat Tufan (Radyo İletişim)
    >  Öğr. Gör. Fatih Özkoyuncu (Ajans İstanbul İletişim)


2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
GAZETECİLİK BÖLÜMÜ KOORDİNATÖRLÜK VE KOMİSYON ÜYELERİ

Doç.Dr. Uğur GÜNDÜZ
                                                    Doç.Dr. H. Esra ARCAN
Dr.Öğr.Üyesi Necla ODYAKMAZ ACAR                                                    Dr.Öğr.Üyesi Hülya SEMİZ TÜRKOĞLU
Arş.Gör. Gizem ORÇİN                                                    Arş.Gör. Yeşim AKMERANER


Dr.Öğr.Üyesi Hülya SEMİZ TÜRKOĞLU

Doç.Dr. H. Esra ARCAN

Arş.Gör. Tansu AKDEMİR

Doç.Dr. Oya MORVA

Arş.Gör. Ayşe TEMİZKAN
Arş.Gör. Gizem ORÇİN
                          


Doç.Dr. Oya MORVA                    Doç.Dr. H. Esra ARCAN
Dr.Öğr.Üyesi Necla ODYAKMAZ ACAR                    Doç.Dr. Oya MORVA
Dr.Öğr.Üyesi Hülya SEMİZ TÜRKOĞLU                    Dr.Öğr.Üyesi Ersin TURAN


Arş.Gör.Dr. Ahmet Kadri KURŞUN
                                                                         Arş.Gör.Dr. Ahmet Kadri KURŞUN                            

Prof.Dr. Güven BÜYÜKBAYKAL
                                                                              Prof.Dr. Belkıs Ulusoy NALCIOĞLU                            


Arş. Gör. Ayşe TEMİZKAN
                                                                               Prof.Dr. Belkıs Ulusoy NALCIOĞLU       


Dr.Öğr.Üyesi Necla ODYAKMAZ ACAR
                                                              Arş.Gör.Dr. Ahmet Kadri KURŞUN                      

2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ KOORDİNATÖRLÜK VE KOMİSYON ÜYELERİ
Arş.Gör.Dr. Ezel TÜRK

                                                                         Doç. Dr. Feride AKIM

Arş.Gör. Oğuz KUŞ

                                                                         Arş. Gör. Dr. Alev ASLAN


                                                                         Arş.Gör.Dr. Derya GÜL ÜNLÜ


Dr.Öğr.Üyesi Fırat TUFAN
                                            Doç. Dr. Feride AKIM
Arş.Gör. Pınar ASLAN
                                            Arş. Gör. Dr. Alev ASLAN
Araş.Gör. Nil ÇOKLUK CÖMERT
                                Arş.Gör. Oğuz KUŞ


Arş.Gör.Dr. Ezel TÜRK                                                                               Dr.Öğr.Üyesi Özlem KALAN
Arş.Gör. Pınar ASLAN                                                                               Arş. Gör.Dr. Derya GÜL ÜNLÜ
                     

Arş. Gör. Dr. Ezel TÜRK                                         
Dr.Öğr.Üyesi Fırat TUFAN
                                                                                          Prof.Dr. Ece KARADOĞAN DORUK                            


Arş.Gör. Nil ÇOKLUK CÖMERT
                                                          Doç. Dr. Feride AKIM       

2017-2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ KOORDİNATÖRLÜK VE KOMİSYON ÜYELERİ

MEZUNİYET KOMİSYONU
MUAFİYET KOMİSYONU
Doç. Dr. Gülay ER PASİN
Doç. Dr. Gülay ER PASİN
Arş. Gör. Dr. Mehmet SARI
Arş. Gör. Sedat KÖKAT
Arş. Gör. Batu ANADOLU
Arş. Gör. Kemal DENİZ
Arş. Gör. Dr. Zeynep Ekin BAL
Arş. Gör. Dr. Zeynep Ekin BAL

YATAY - DİKEY GEÇİŞ KOMİSYONU
SINAV KOMİSYONU
Dr.Öğr.Ü. İlkay NİŞANCI
Prof. Dr. Ergün YOLCU
Arş. Gör. Batu ANADOLU
Arş. Gör. Atacan ŞİMŞEK
Arş. Gör. Volkan EROL
Arş. Gör. Volkan EROL
Arş. Gör. Ayşe Seda KELEŞ
Arş. Gör. Ayşe Seda KELEŞ


AF KOMİSYONU
MAZERET SINAV KOMİSYONU
Doç. Dr. Gülin TEREK ÜNAL
Doç. Dr. Gülin TEREK ÜNAL
Arş. Gör. Dr. Mehmet SARI
Arş. Gör. Dr. Mehmet SARI

Arş. Gör. Volkan EROL
RADYO KOORDİNATÖRÜ

Dr.Öğr.Üyesi Fırat TUFAN
YANDAL - ÇİFTANADAL KOMİSYONU

Dr.Öğr.Üyesi Habibe ÖNGÖREN ZAFER
RADYO PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
Arş. Gör. Atacan ŞİMŞEK
Arş. Gör. Dr. Zeynep Ekin BAL
Arş. Gör. Ayşe Seda KELEŞ
Arş. Gör. Sedat KÖKAT


BÖLÜM STAJ SORUMLULARI
TV STÜDYOLARI VE İÜWEBTV SORUMLUSU
Arş. Gör. Kemal DENİZ
Dr.Öğr.Üyesi Onur AKYOL
Arş. Gör. Sedat KÖKAT

Arş. Gör. Dr. Zeynep Ekin BAL
İÜWEBTV İÇERİK KORDİNATÖRÜ
Dr.Öğr.Üyesi Mesut AYTEKİNTELEVİZYON STÜDYOLARI PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
Arş. Gör. Atacan ŞİMŞEK
Arş. Gör. Kemal DENİZ

Arş. Gör. Ayşe Seda KELEŞ
Arş. Gör. Volkan EROL