2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Merkezi Yerleştirme Sonuçları

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Merkezi Yerleştirme Sonuçları: Detaylı Listeler:


Kesin Kayıt Tarihleri: 14-18 Eylül 2015

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri

2- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi

3- Kayıtlı olduğu programa yerleştiği ilgili yıldaki bütün puan türlerinde alınan yerleştirme puanı ve başarı sıralarını gösterir ayrıntılı ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

4- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge

5- Öğrenci Belgesi

6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi