Ara Sınav Yerine Ödev/Proje Uygulaması Hakkında

Değerli öğretim elemanlarımız ve sevgili öğrencilerimiz;

Lisans/Yükseklisans ve Doktora Örgün Eğitim programlarımızda Ara Sınav yerine ödev ve/veya proje uygulaması tercih edileceğinden, önceden bildirilen Ödev Oluşturma Kılavuzlarında anlatıldığı şekilde, öğretim elemanlarımızın ödevleri/projeleri en geç 4 Mayıs 2020 tarihine kadar Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) içerisinde yer alan "ödev ekleme" modülüne yükleyip öğrencilerinize ilan etmiş olması gerekmektedir.


Öğrencilerimizin, öğretim elemanının belirleyip sistem üzerinden duyuracağı tarihe kadar çalışmalarını hazırlayıp sisteme yüklemeleri (5 Haziran 2020'den sonra sistem, içerik yüklemeye kapanacaktır), gerekmektedir.

Bu şekilde yapılacak olan Ara Sınavın genel başarı notuna etkisi % 30 olup, en geç 19 Haziran 2020 tarihine kadar öğrenci çalışmalarının değerlendirilerek AKSİS üzerinden notların ilan edilmesi gerekmektedir.

İÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI​