Bahar Dönemi Ders Seçimleri: 1-8 Mart 2021

Değerli öğrencilerimiz,​ 
Ders Seçimleri Müfredat Programı baz alınarak yapıldığından öncelikli olarak dönemsel ders tablolarını kontrol etmenizi öneriyoruz. >> https://iletisim.istanbul.edu.tr/tr/content/mufredat/
Bu dönem alınması gereken derslere hemen karar vermeden önce haftalık ders saatlerini de incelemeyi unutmayın.

AKSİS Öğrenci Otomasyon Sistemine (aksis.istanbul.edu.tr) kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapıp Ders alma ekranınızda yapacağınız işlemlerde göz önünde bulundurmanız gerekenleri aşağıda sıralıyoruz:

1)  Mezun olabilmek için gerekli kredi sayısını* tamamlamak üzere ilgili dönemde ders alma ekranında gözüken “Zorunlu” derslerin tamamını seçmelisiniz.

2)  Mezun olabilmek için gerekli kredi sayısını* tamamlamak üzere ilgili dönemde ders alma ekranında gözüken “Seçmeli” dersleri belirtilen kurallara göre seçmelisiniz.

Örneğin kurallarda belirtilen sayıda seçmeli dersin seçilmesi 
(3 adet seçmeli dersten sadece 2’sinin alınması gibi)

3)  Her eğitim öğretim yılının Güz/Bahar dönemlerinde alındığı halde başarısız olunan (FF) veyahut şartlı geçilen (DD; DC) dersler, yine bir sonraki eğitim öğretim yılının ilgili dönemindeki ders alma listelerinde tercih yapmak üzere yer alır. (1,3,5,7 Güz Dönemleri / 2,4,6,8 Bahar Dönemleridir).

4)  Başarı notu CC ve üzerinde olan dersler tekrar alınamaz, alınan not geçerli olur.

5)  Geçmiş yılın ilgili döneminde başarısız (FF) olunan ve ders alma listenizde gözüken dersleri öncelikle seçmeniz gerekir.

💡 Mobil telefonlarla ders seçimi yapan öğrencilerimiz, başarısız oldukları seçmeli ders yerine aynı dönemden başka bir ders seçimi yaptıklarında, sistemin bu dersin hangi ders yerine alındığını sorduğu seçeneği göremediklerini bize iletmişlerdir.
Bu sorun nedeniyle, ders ilişkilendirmesi otomasyon tarafından yapılamamakta ve ileriki dönemde de başarısız olunan ders transkript üzerinde FF olarak kalmaktadır. Bu tür durumda olan öğrencilerimizin fazladan seçim olarak gözüken bu derslerin transkriptlerinden silinmesi için Dekanlığımıza dilekçe ile başvurmaları gerekmekte.
👉 Başarısız oldukları seçmeli derslerini aynı dönemden başka bir dersle değiştirmek isteyen öğrencilerin bu durumdan etkilenmemek için, bilgisayar üzerinden ders seçimlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz.​

6)  Geçmiş yılın ilgili döneminde şartlı geçilen (DD; DC) derslerin ders alma listenizde gözükmesi halinde, bu dersleri seçmeniz tamamen sizin tercihinize kalmıştır. Bu dersleri seçip notunuzu yükseltme imkanınız bulunduğu gibi, daha düşük not aldığınızda ise en son alınan not geçerli olduğundan ilgili dersten başarısız (FF) olma ihtimalinizde mevcut. Bu nedenle seçim yapmadan önce bunu bir kez daha düşünmelisiniz.

7)  Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının her ikisinin de 1.80’in altında olması halinde, bu öğrenci “Başarısız” sayılır. Bu öğrenciler sınıf tekrarı yapıp, başarısız oldukları (FF) veya şartlı geçtikleri (DD, DC) dersleri tekrar alırlar ve kesinlikle üst yarıyıldan (seçmeli dersler hariç) zorunlu ders alamazlar. Bu durumdaki öğrencilerimiz tekrarladıkları yarıyıl sonunda AGNO’larını 1.80’in üzerine çıkarmaları halinde; bir üst yarıyıla kayıt yaptırabilir.

8)  En az iki yarıyıl sonunda, AGNO’su 3.50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri sınıfın derslerinin yanında, üst sınıf ders/derslerini de alabilir (En fazla 3 ders-15 AKTS). Bunun için öğrencinin gelmiş olduğu sınıfa kadar olan bütün derslerini almış ve başarısız dersi olmaması gerekir. Bu şekilde ders almak isteyen ve şartları karşılayan öğrencilerin, otomasyon üzerinden bu dönem okumaları gereken dersleri seçmeleri, akabinde üst sınıftan almak istedikleri derslere ilişkin seçimleri için Dekanlığımıza dilekçe ile başvurmaları gerekmekte.

*  Dört yıllık lisans programları için en az 240, AKTS krediyi tamamlamış, AGNO’su en az 2.00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen diğer tüm çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri (DC ve DD) var olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak kendisine ilgili programın diploması verilir.

İÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ / 2021