Güzel Sanatlar Dersi Güz Dönemi Ödevi


İstanbul’da bir müze gezilecek ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde anlatılacak.

Not: Ödevde ad, soyadı, numara, bölüm ve fakülte isimleri kesin olarak belirtilecek.

Ödev 26 Aralık 2019 tarihinde Güzel Sanatlar Bölümüne teslim edilecektir.

Güzel Sanatlar Bölümü, Kuyucu Murat Paşa Medresesi (Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Önünde, Vezneciler otobüs durağının karşısı) 

Öğr. Gör. Dr. Akın TUNCER