HİT Lisansüstü Sınav/Mülakat Tarih ve Koşulları (2019-2020 GÜZ için)

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İÇİN
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM A.B.D. LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURULARI
(Yüksek Lisans ve Doktora)
SINAV/MÜLAKAT TARİH VE KOŞULLARI
YAZILI SINAV TARİHLERİ


  PROGRAM  TARİH YER
  SAAT
  Halkla İlişkiler ve
  Tanıtım
  Tezli Yüksek Lisans
  02 Temmuz 2019 SALI İÜ İletişim Fakültesi
 Bodrum Kat Derslik 7
 10.00
  Kurumsal İletişim
  Tezli Yüksek Lisans
  02 Temmuz 2019 SALI  İÜ İletişim Fakültesi
  Bodrum Kat Derslik 7
 10.00
  Kişilerarası İletişim
  Tezli Yüksek Lisans
  02 Temmuz 2019 SALI  İÜ İletişim Fakültesi
  Bodrum Kat Derslik 6
 10.00
  Yeni Medya ve İletişim
  Yönetimi
  Tezli Yüksek Lisans
  02 Temmuz 2019 SALI  İÜ İletişim Fakültesi
  Bodrum Kat Derslik 6
 10.00
  Halkla İlişkiler ve
  Tanıtım Doktora
  02 Temmuz 2019 SALI  İÜ İletişim Fakültesi
  Giriş. Kat Derslik 4
 10.00


MÜLAKAT TARİHLERİ

  PROGRAM  TARİH YER
  SAAT
  Halkla İlişkiler ve
  Tanıtım
  Tezli Yüksek Lisans
  02 Temmuz 2019 SALI  İÜ İletişim Fak.
  2. Kat Toplantı Odası 4
 13.00
  Kurumsal İletişim
  Tezli Yüksek Lisans
  02 Temmuz 2019 SALI  İÜ İletişim Fak.
  3. Kat Toplantı Odası 5
 13.00
  Kişilerarası İletişim
  Tezli Yüksek Lisans
  02 Temmuz 2019 SALI  İÜ İletişim Fakültesi
  2. Kat (Prof.Dr Yıldız Dilek ERTÜRK’ün Odası)
 13.00
  Yeni Medya ve İletişim
  Yönetimi
  Tezli Yüksek Lisans
  03 Temmuz 2019
  ÇARŞAMBA
  İÜ İletişim Fak.
  3. Kat Toplantı Odası 5
 10.00
  Halkla İlişkiler ve
  Tanıtım Doktora
  03 Temmuz 2019
  ÇARŞAMBA
  İÜ İletişim Fak.
  2. Kat Toplantı Odası 4
 10.00


ALIM KOŞULLARI:
- Mülakat puanı, Yazılı Sınav ve Sözlü Sınav olmak üzere iki sınavdan oluşmaktadır. Toplam Mülakat puanının % 60'ını Yazılı Sınav, % 40'ını da Sözlü Sınav oluşturacaktır.
- Öğrenciler, Sözlü Sınavı'na portfolyo/sunum dosyası (CV, yapmış olduğu çalışmalar, görsel-işitsel ürünler, filmler, katıldığı kurslar, sertifikalar, sosyal sorumluluk projeleri gibi) getirebilirler.
- Doktora programı Sözlü Sınavı'na giren -tezli yüksek lisans mezunu- adayların yanlarında yüksek lisans tezlerini de getirmeleri gerekmektedir.
İÜ İletişim Fakültesi web sayfasında yer alan Kitap Okuma Listeleri aday öğrencilerin sorumlu olduğu kaynaklardır:
- Bilimsel Hazırlık Programı uygulanmayacaktır.

>> YAZILI SINAV:
Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin hazırlamış olduğu sorular, öğrencilere sınıf ortamında dağıtılır ve sınav süresi sonunda kâğıtlar Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından değerlendirilir. Sınavda geçerli not baremi İÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği gibidir. [MADDE 9] (4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.