KZÖ (Kısmi Zamanlı Öğrenci) Mülakat Tarihi


Fakültemizde Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) statüsünde çalışmak için başvuru yapmış olan öğrencilerin mülakatları 27 Eylül 2018 Perşembe günü saat 10:00'da Dekanlık katındaki Toplantı Salonu 1'de yapılacaktır. Mülakata girmeyen öğrenciler başvuru yapmamış sayılacaktır.