Lisansüstü Sınav/Mülakat Tarihleri (2018-2019 BAHAR)

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURULARI
(Yüksek Lisans ve Doktora)
SINAV/MÜLAKAT TARİH VE KOŞULLARI

YAZILI SINAV TARİHLERİ

PROGRAM TARİH YER SAAT
Gazetecilik Doktora 16.01.2019 Çarşamba İÜ İletişim Fakültesi
 3. Kat Derslik 1
 15.00
Genel Gazetecilik Yüksek Lisans 16.01.2019 Çarşamba İÜ İletişim Fakültesi
 3. Kat Derslik 1
 15.00
Radyo TV ve Sinema Yüksek Lisans 16.01.2019 Çarşamba İÜ İletişim Fakültesi
 2. Kat Amfi A
 08.30
Radyo TV ve Sinema Doktora 16.01.2019 Çarşamba İÜ İletişim Fakültesi
 2. Kat Amfi B
 08.30
Halkla İlişkiler Yüksek Lisans 16.01.2019 Çarşamba İÜ İletişim Fakültesi
 Derslik 4 / Derslik 6
 10.00
Kişilerarası İletişim Yüksek Lisans 16.01.2019 Çarşamba İÜ İletişim Fakültesi
 Derslik 4 / Derslik 6
 10.00
Kurumsal İletişim Yönetimi Yüksek Lisans 16.01.2019 Çarşamba İÜ İletişim Fakültesi
 Derslik 4 / Derslik 6
 10.00
Yeni Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans 16.01.2019 Çarşamba İÜ İletişim Fakültesi
 Derslik 4 / Derslik 6
 10.00
Halkla İlişkiler Doktora 16.01.2019 Çarşamba İÜ İletişim Fakültesi
 Derslik 4 / Derslik 6
 10.00

MÜLAKAT TARİHLERİ
PROGRAM TARİHYER
SAAT
Gazetecilik Doktora *
 17.01.2019 Perşembe
 İÜ İletişim Fak. 1. Kat
 Toplantı Odası 1
 09.00
Genel Gazetecilik Yüksek Lisans 17.01.2019 Perşembe
 İÜ İletişim Fak. 1. Kat
 Toplantı Odası 1
 11.00
Radyo TV ve Sinema Yüksek Lisans 16.01.2019 Çarşamba İÜ İletişim Fakültesi
 1. Kat Dekan Yardımcılığı Odası
 11.00
Radyo TV ve Sinema Doktora 16.01.2019 Çarşamba İÜ İletişim Fakültesi
 1. Kat Dekanlık
 11.00
Halkla İlişkiler Yüksek Lisans 16.01.2019 Çarşamba İÜ İletişim Fak. 3. Kat
 Toplantı Odası 5
 13.00
Kişilerarası İletişim Yüksek Lisans 16.01.2019 Çarşamba İÜ İletişim Fak. 2. Kat
 (Doç.Dr.Fatma GÖKSU’nun Odası)
 13.00
Kurumsal İletişim Yönetimi Yüksek Lisans 17.01.2019 Perşembe İÜ İletişim Fak. 2. Kat
 Toplantı Odası 4
 10.00
Yeni Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans 17.01.2019 Perşembe İÜ İletişim Fak. 3. Kat
 Toplantı Odası 5
 10.00
Halkla İlişkiler Doktora 16.01.2019 Çarşamba İletişim Fak. 2. Kat
 Toplantı Odası 4
 13.00

>> ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, ALIM KOŞULLARI:
- Mülakat puanı, Yazılı Sınav ve Sözlü Sınav olmak üzere iki sınavdan oluşmaktadır. Toplam Mülakat puanının % 60'ını Yazılı Sınav, % 40'ını da Sözlü Sınav oluşturacaktır.
- Öğrenciler, Sözlü Sınavı'na portfolyo/sunum dosyası (CV, yapmış olduğu çalışmalar, görsel-işitsel ürünler, filmler, katıldığı kurslar, sertifikalar, sosyal sorumluluk projeleri gibi) getirebilirler.
İÜ İletişim Fakültesi web sayfasında yer alan Kitap Okuma Listeleri aday öğrencilerin sorumlu olduğu kaynaklardır:
  • Gazetecilik,
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Radyo Televizyon ve Sinema
  • - Bilimsel Hazırlık Programı uygulanmayacaktır.
    * Gazetecilik Doktora Programı Sözlü Sınavına gelen adayların yüksek lisans tezlerini de yanında getirmeleri beklenmektedir.

    >> YAZILI SINAV:
    Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin hazırlamış olduğu sorular, öğrencilere sınıf ortamında dağıtılır ve sınav süresi sonunda kâğıtlar Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından değerlendirilir. Sınavda geçerli not baremi İÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği gibidir. [MADDE 27 (4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.]