Mazeret Sınavına Hangi Durumlarda Girilebilir

Değerli Öğrencilerimiz, 

Ara Sınavlara aşağıdaki durumlar nedeniyle giremeyen öğrencilerimiz, zamanında dilekçe vermek ve mazeretleri uygun görülmek kaydıyla, sınav takvimi ayrıca duyurulacak olan Mazeret Sınavlarına girebilirler.

  1. Lisans programında aynı günde üç dersten fazla sınavı olan öğrenciler diğer derslerin (dördüncü, beşinci veya altıncı dersin) mazeret sınavına girebilir.
  2. Lisans programında sınavı çakışan öğrenciler giremedikleri sınavın mazeretine girebilirler.
  3. Lisans esas program derslerinin sınavlarıyla çiftanadal/yandal sınavlarının çakışması durumumda mazeret sınavına girebilir.
  4. Sağlık durumundan dolayı raporlu olduğu günlerde yapılacak olan sınavlara giremeyen bir öğrenci, süre içerisinde beyan ettiği mazeretinin incelenmesi ve uygun bulunması sonucunda giremediği sınavların mazeretine girebilir.

NOT-1  Başvuruların 22 Aralık Salı saat 17.00'ye kadar iletisim_ogrenci@istanbul.edu.tr adresine ulaştırılması gerekmektedir.

NOT-2  Mazeret başvurusunda, ekteki formun doldurularak, varsa diğer belgelerle birlikte e-postanın ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

>> MAZERET SINAVI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...