"Öğrenci Belgesi ve Transkript” AKSİS Üzerinden Alınabilmektedir

Fakültemiz lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin ​“Öğrenci Belgeleri ve Transkript” talepleri, elektronik imza süreci ile verilmeye başlanmıştır. Öğrencilerimizin “Öğrenci Belgelerini” artık aksis otomasyon sistemi üzerinden almaları gerekmektedir.

> Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Elektronik Belge Talebinde Bulunabilecek Öğrenciler:

 1. Bulunduğu dönemde kayıt yenileme işlemini yapmış ve azami süresini doldurmamış öğrenciler otomasyon sisteminden elektronik imzalı “Öğrenci Belgesi” talebinde bulunabilirler.
 2. Başvuru için öğrenci otomasyon sistemi üzerinden “Öğrenci Belgesi Elektronik İmzalı” seçeneği işaretlenmeli ve bu şekilde müracaat edilmelidir. Önceden otomasyon sistemi üzerinden yapılan “Islak İmzalı Öğrenci Belgesi” seçimleri bu tarihten sonra yapılamayacaktır (ancak Enstitüye şahsen gelinerek talep edilebilir).            

> Elektronik Öğrenci Belgesi Kullanımı, Süresi ve Adeti:

 1. Sadece 1 adet başvuru yapılabilir.  
 2. Çıkartılan elektronik imzalı Öğrenci Belgesi aktif dönemin (Güz ya da Bahar yarıyılı) sonuna kadar kullanılabilir.
 3. Elektronik imzalı Öğrenci Belgesi ilgili dönemin sonuna kadar ve ilgili dönemdeki kayıt silme, Fakülteden ayrılma durumuna kadar otomasyon sistemi üzerinde “Belge Talepleri ve Teslim Edilecekler” kısmından istenildiği kadar çıkarılabilmektedir.

> Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Elektronik Belge Talebinde Bulunamayacak Öğrenciler:

 1. Azami süresini tamamlamış öğrenciler.    
 2. Bulunduğu dönemde kayıt yenilememiş ve harç yatırmamış öğrenciler.
 3. Farabi ve Erasmus ile Fakültemizde misafir öğrenci olan öğrenciler.

> NOT:    

 • E-imzalı belgeyi kabul etmeyen bir kurum olduğunda, İstanbul Üniversitesi’nin elektronik imza sürecine geçtiğinin ilgili kuruma bildirilerek, belge altındaki doğrulama kodunun gösterilmesi ya da
  doğrulama için Öğrenci İşleri Bürosu’nun telefonla aratılması gerekmektedir.
 • Normal öğrenciler için (Emniyet Müdürlüğü Hariç) artık ıslak imzalı öğrenci belgesi verilmeyecektir.