Öğrencilerin Tedavi, Sağlık ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü gereğince herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan yüksek öğrenim öğrencileri, 01.01.2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına girecektir.Bu tarihten itibaren öğrencilerin sağlık giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.

DEKANLIK