RTS Lisansüstü Sınav/Mülakat Tarih ve Koşulları (2019-2020 GÜZ için)

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İÇİN
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA A.B.D. LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURULARI
(Yüksek Lisans ve Doktora)
SINAV/MÜLAKAT TARİH VE KOŞULLARI
YAZILI SINAV TARİHLERİ

 PROGRAM
 TARİH YER SAAT
 Radyo TV ve Sinema
 Tezli Yüksek Lisans
 02 Temmuz 2019 SALI
 İÜ İletişim Fakültesi
 2. Kat Amfi A
 09.00
 Radyo TV ve Sinema
 Doktora
 02 Temmuz 2019 SALI
 İÜ İletişim Fakültesi
 2. Kat Amfi B
 09.00


MÜLAKAT TARİHLERİ

 PROGRAM
 TARİH YER SAAT
 Radyo TV ve Sinema
 Tezli Yüksek Lisans
 03 Temmuz 2019
 ÇARŞAMBA
 İÜ İletişim Fakültesi
 1. Kat Dekan
 Yardımcılığı Odası
 09.00
 Radyo TV ve Sinema
 Doktora
 03 Temmuz 2019
 ÇARŞAMBA
 İÜ İletişim Fakültesi
 1. Kat
 Dekanlık Makamı
 09.00

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, ALIM KOŞULLARI:
- 2019-2020 Güz Dönemine öğrenci alımı için kontenjanlar Tezli Yüksek Lisans programları için 15 (On berş); Doktora programları için 10 (On)'dur.
- Mülakat puanı, Yazılı Sınav ve Sözlü Sınav olmak üzere iki sınavdan oluşmaktadır. Toplam Mülakat puanının % 60'ını Yazılı Sınav, % 40'ını da Sözlü Sınav oluşturacaktır.
- Öğrenciler, Sözlü Sınavı'na portfolyo/sunum dosyası (CV, yapmış olduğu çalışmalar, görsel-işitsel ürünler, filmler, katıldığı kurslar, sertifikalar, sosyal sorumluluk projeleri gibi) getirebilirler.
İÜ İletişim Fakültesi web sayfasında yer alan Kitap Okuma Listeleri aday öğrencilerin sorumlu olduğu kaynaklardır:
- Bilimsel Hazırlık Programı uygulanmayacaktır.

>> YAZILI SINAV:
Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin hazırlamış olduğu sorular, öğrencilere sınıf ortamında dağıtılır ve sınav süresi sonunda kâğıtlar Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından değerlendirilir. Sınavda geçerli not baremi İÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği gibidir. [MADDE 9] (4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.