Sınav Notlarına İtiraz Süresi ve Yöntemi Hk. Bilgilendirme

İ.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 27.maddesinde belirtilen Sınav notlarına itiraz,

(1) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl/yılsonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içinde, ilgili birimin öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekan veya müdür sınav kağıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Sınavın ilgili olduğu anabilim/bilim dalında tek öğretim üyesi varsa, bu komisyonun diğer üyeleri, sınava girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından dekan veya müdür tarafından seçilir.

(2) Komisyon, en çok üç iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır.

(3) Harfli olarak ilan edilen başarı notları ilan edildikten sonra, herhangi bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

Bu çerçevede, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav notlarına itiraz süresi 23.06.2020 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. Öğrencilerimiz aşağıdaki dilekçe örneğini doldurup iletisim_ogrenci@istanbul.edu.tr adresine e-posta ile göndererek sınav sonuçlarının yeniden gözden geçirilmesi için talepte bulunabilirler.