Üç Ders Sınavlarına Gireceklerin Listesi

Üç Ders Sınavı Gazetecilik Bölümü Listesi
Üç Ders Sınavı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Listesi
Üç Ders Sınavı Radyo Televizyon Sinema Bölümü Listesi
Sınavlar, 9 – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında Uzaktan Eğitim yoluyla ödev/Proje olarak yapılacaktır.