“İstanbul İletişim, Türkiye’nin Hazinesidir”

Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN
İletişim Fakültesi Dekanı


İstanbul Üniversitesi; tarihi birikimi, entelektüel altyapısı, insanlığa sunduğu bilimsel bilginin gücü ve kapasitesi ile övünç kaynağımız, hepimizin gurur duyduğu bir eğitim kurumu. 1950 yılında kurulan ve bu yıl tam 70. yaşını kutlayan İletişim Fakültemiz; işte böylesi dev bir çınara yaslıyor sırtını, köklü bir deneyimden besleniyor, yıllardır ortaya koyduğu başarılarla iletişim alanına liderlik ediyor.

Gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, televizyonculuk, radyoculuk ve sinema alanlarında verdiğimiz eğitimlerle yetiştirdiğimiz binlerce öğrencimiz, bugün iletişim sektörünün çok çeşitli alanlarında önemli görevler yapıyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz; İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kültürü ve yenilikçi vizyonu, onlar sayesinde iletişim sektörüne güç katıyor.

***

21. yüzyılda ülkelerin, kurumların ve markaların ihtiyaç duyduğu en önemli husus; “değerli bir fikre” sahip olmaktır. Fikir tek başına yeterli değil, aynı zamanda bu değerli fikir ile anlamlı bir hikâye yazmayı başarabilmek de önem arz etmektedir.


“Değerli bir fikre sahip olmak”; yaratıcılıktan, özgünlükten, farklı yol ve yöntemleri denemekten, deyim yerindeyse ‘icat çıkartmaktan’ geçmektedir. Özgün fikirlerin anlamlı bir hikâyeye dönüşmesi, bir gelecek vizyonu inşa etmesi, kitleleri peşinden sürüklemesi, kamuoyunu ikna etmesi de başarılması gereken bir amaç olarak her ülkenin önünde durmaktadır.

***

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi; her ülke için kıymetli olan “Büyük Fikrin” peşinde koşan, onun sancısını çeken, düşünen, araştıran, icat çıkartan bir yerdir. Fikri, anlamlı bir hikâyeye dönüştürme yeri de yine fakültemizdir; kimi zaman bir sinema filmi, radyo programı, kimi zaman gazete haberi/makalesi ya da uluslararası bilimsel bir proje olarak başarı hikâyesinde yerimizi alırız.

İstanbul İletişim; sanatın, kültürün, bilimin, eğitimin sürekli konuşulduğu, araştırıldığı, tartışıldığı, yeniliğin takip edildiği, cesaretin ve özgüvenin yeşerdiği bir yerdir.

İstanbul İletişim; Türkiye’nin 21. yüzyılda yazacağı hikâyesinin anlamlı ve başarılı olmasına, kabul görmesine stratejik katkı yapabilecek kapasiteye sahiptir. Uluslararası niteliklere sahip kıymetli öğretim üyelerimiz, seçkin lisans ve lisans üstü öğrencilerimiz, 70 yıllık deneyime sırtımızı dayayarak gerçekleştirdiğimiz bilimsel projelerimiz, topluma katkı sunmayı önceleyen vizyonumuz, vurguladığımız potansiyelin en önemli göstergeleridir.

***

Bu güzide fakültenin mezunu, hocası, Dekanı ve uzun yıllar iletişim sektöründe çalışmış birisi olarak ifade etmek isterim ki; İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye’nin sahip olduğu çok kıymetli bir hazine niteliğindedir. Yeni yüzyılda dünyanın “iletişim merkezli” olarak yeniden şekillendiği, dijitalleşmenin oyunun kurallarını değiştirdiği, küresel salgın sonrası ‘yeni normal’ diye tanımlanan sürecin iletişim odaklı olarak geliştiği değerlendirildiğinde; Fakültemizin birikiminin ne kadar kıymetli olduğu görülecektir.

Bu kıymetli birikimi ülkemizin gelişmesi, güçlenmesi için kullanmak, toplumumuzun mutluluğuna katkıda bulunmak Fakültemiz için gurur kaynağıdır. Hazine niteliğindeki bu kıymetli birikime sahip çıkan ve her geçen gün daha da geliştirmek için çok yoğun emek harcayan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

İstanbul İletişim, Türkiye’nin hazinesidir…