Türkiye’nin Kültürel Diplomasi Tecrübesi Bakü’de Konuşuldu

"Kültürel diplomasi kavramı ve Türkiye'nin kültürel diplomasi tecrübesinde TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü’nün rolü" başlıklı panel, Azerbaycan ADA Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, ADA Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fariz İsmailzade, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cihan Özdemir, TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki, milletvekilleri ve akademisyenlerin katıldığı panelde İstanbul Üniversitesi’ni İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Özkan temsil etti.

Türkiye’nin son yıllarda insani ve kültürel diplomasi alanında yürüttüğü faaliyetler ile geleceğe yönelik ortaya koyduğu stratejik vizyon dikkat çekiyor. Türkiye’nin bu alandaki birikimi, Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlenen geniş kapsamlı bir panelle masaya yatırıldı, Azerbaycan’ın bu konuda neler yapması gerektiği hususunda bir yol haritası çıkartıldı.

Bakü’nün önde gelen üniversitelerinden ADA Üniversitesinde gerçekleşen panele Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, ADA Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fariz İsmailzade, Bakü Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Cihan Özdemir, TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki, milletvekilleri ve akademisyenler katıldı. Panelde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Özkan’da bir sunum yaptı.

Büyükelçi Erkan Özoral:”İnsan ve kültür odaklı diplomasi”

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, panelde yaptığı konuşmada, dünyanın son 30 yılda çeşitli bölgelerde ortaya çıkan krizlerle, küresel barış ve istikrarı etkileyen olaylarla karşılaştığını söyledi. Tüm bu yaşananların dünyada genel anlamda kültürü değiştirdiğini belirten Özoral, bu değişikliğin nereye gittiğinin anlaşılmasının insanlığın geleceği açısından çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türk dış politikasının önceliklerinden bahseden Özoral, "Dış politikamızın temel ilkesi yurtta barış, dünyada barıştır. Gerek siyasi gerek ekonomik anlamda gücümüzün yettiği ölçüde girişimci ve insani yaklaşımı merkeze alarak dış politikamızı sürdürmekteyiz. Dış politikamızda tüm meselelere sorumluluk sahibi, insan odaklı, vicdani ve ilkeli yaklaşılmakta, girişimlerimizin barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek şekilde yürütülmesine özen göstermekteyiz." dedi.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çok geniş potansiyeli olduğunu söyleyen Özoral, dış politikada Azerbaycan'a her zaman öncelik verdiklerini kaydetti. Özoral, Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirini daha yakından tanıması ve kültürlerin karşılıklı aktarılmasının Türk dış politikasının önemli hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.

Fariz İsmailzade: “Türkiye’nin birikiminden yararlanacağız”

ADA Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fariz İsmailzade, kültürel diplomasiye ve Türk uzmanların bu alandaki tecrübesine büyük önem verdiklerini söyledi. TİKA ve YEE'nin Türkiye'nin dış politikasında öncü güçleri olduğunu, Türkiye'nin kültürel diplomaside aktif rol oynadığını belirten İsmailzade, bu tecrübeden faydalancaklarını kaydetti.

Akademisyenler Kültürel Diplomasiyi anlattı

Bakü’deki geniş katılımlı panelde konuşan Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Prof. Dr. Abdullah Özkan, Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ve Dr. Öğretim üyesi Mustafa Cüneyt Özşahin TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü’nün yürürtüğü faaliyetler perspektifinden Türkiye’nin kültürel diplomasi vizyonunu anlattılar. Akademisyenler kültürel diplomasi alanında her iki ülkenin birlikte hareket edebilecekleri pekçok ortak nokta bulunduğuna da dikkat çektiler.


Galeri