Fakülte Kütüphanesi

Üniversitelerin kuruluş amacı; bilimsel araştırma yapmak, ülkelerini akademik çalışmalarla temsil etmek ve geleceğe taşımaktır. İstanbul Üniversitesi de bu anlayış çerçevesinde öğrencilerine derslerinde ve bilimsel araştırmalarında yardımcı olacak tüm olanaklarını ortaya koymaktadır. Özellikle kaynak taraması için üniversitemizde çok zengin bir kütüphane vardır. Zengin arşiviyle geçmişle bugünü, Doğu ile Batıyı birleştiren üniversitemiz kütüphanesi, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin de ilk kütüphanesidir. Kütüphanemiz sadece öğrencilerimize değil, halka ve yurtdışından gelen yabancı araştırmacılara da açıktır.

Üniversitemiz, bilgiye erişim açısından kütüphaneler sistemini Merkez Kütüphanesi çevresinde iyi örgütlemiş ve bu örgütlenmeyi günün koşullarına göre sürekli geliştiren bir kurumdur. Eski ve yeni bilgiye erişim, her öğrencinin kendi fakültesinde başlar, Beyazıt Kampüsündeki Merkez Kütüphane ile sürer. Kütüphanemizin 800 kişilik çalışma alanı vardır. Öğrencilerimiz derslerinin dışındaki zamanlarını kütüphanemizde araştırma yaparak geçirebilirler. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın yönetimindeki Merkez Kütüphanenin Nadir Eserler ve Müze Bölümü tarihi bir binada hizmet verir. Beyazıt Kampüsümüzde yer alan Nadir Eserler ve Müze Kütüphanesi’ndeki Türkiye’de yayımlanan yazma ve eski harfli Türkçe basma eser katalogları da, yurtiçindeki ve yurtdışındaki araştırmalar için vazgeçilmez bir kültür hazinesidir.

1994’ten sonra hizmetlerinde bilgisayar desteği almaya başlayan İÜ Merkez Kütüphanesi, fakülte, enstitü vb. birim kitaplıkları genel ve özel bilgilendirme hizmetlerini ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verilebilecek duruma getirmiştir. Bu nedenle yalnız İstanbul Üniversitesi mensuplarına değil aynı zamanda yerli ve yabancı değişik araştırma kurumu mensuplarına da hizmet vermektedir.

Kullanıcılar Merkez Kütüphane’ye geldiklerinde, 1994’den önceki yerli ve yabancı yayınların kayıtlarını fiş kataloglarında; sonraki yayınların kayıtlarını da elektronik ortamda tarayarak aradıkları metne ulaşmak için gerekli bilgileri elde edebilir. Aranan metin İstanbul Üniversitesi sınırları içinde yoksa uzman kütüphaneciler onu başka kütüphanelerden bulur ve getirtir.

Öğrencilerimiz Merkez Kütüphane’den, sorulduğunda kimliklerini göstermek koşuluyla ücretsiz olarak yaralanabilir.

Ayrıca üniversitemizde öğrencilerin kullanımına açık fakülte ve yüksek-okul kütüphaneleri de vardır. Özellikle üniversitemizin ilk kurulan fakülteleri, kütüphanelerinde zengin bir kitap koleksiyonunu öğrencilerin hizmetine sunmaktadır.

>> İÜ Merkez Kütüphane
>> Kütüphane Dokümantasyon ve Daire Başkanlığı Çözüm Masası
>> İÜ
İletişim Fakültesi Kütüphanesi Katalog Tarama
>> Fakülte Kütüphanesinde Panaromik Gezi

09/08/2012
6372 defa okundu


İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt/İstanbul

Tel: +90 (212) 440 00 00 (12604-DEKANLIK) | Mail: iletisim_dekan@istanbul.edu.tr