Başarı Notu Hakkında İletişim Fakültesi Fakülte Kurul Kararı

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 21.maddesinde düzenlenmiş olan başarı notu ile ilgili hüküm gereğince final/bütünleme sınavından alınması gereken en az not Fakülte Kurulunun 03.11.2011 tarih ve 6 sayılı kararı ile 50 olarak belirlenmiştir.

İletişim Fakültesi Fakülte Kurul Kararı

Söz konusu ‘Ölçme ve Değerlendirme Esasları’ belgesi, Üniversitemiz Eğitim-Öğretim yönetmeliği hükümlerinin dışında herhangi bir hüküm getirmemektedir. Öğrencilerimizin dersten başarılı sayılmasında; final/bütünleme sınavında en az 50 puan alınması ve ayrıca vize ve final/bütünleme ortalamalarının en az 50 olması gerekmektedir. Öğrencilerimize önemle duyurulur.